Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Jordens klimat ht 20

Skapad 2020-08-22 12:50 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Geografi
Jordens klimatzoner. Förklara klimat och använda diagram.

Innehåll

Konkretiserade mål

I arbetet med jordens klimat ska eleven kunna:

- resonera om orsaker till att en plats har ett visst klimat

- använda geografiska begrepp (t ex högtryck, lågtryck, monsunvindar, orografisk nederbörd, subtropiska zonen, osv)

- använda kartor och diagram

 

Undervisningen

Undervisningen är uppbyggd kring praktiska övningar med kartor, statistik och diagram varvat med genomgångar och faktaläsning. Vi tittar på filmklipp och bilder för att konkretisera.

 

Bedömning

Bedömningen inriktas på följande:

 • Hur pass väl eleven kan resonera om orsaker till klimat i olika delar av världen. Här bedöms både bredd (kunna förklara olika klimatfenomen) och djup (kunna ge förklaringar i flera led).
 • I vilken utsträckning och med vilken precision eleven använder geografiska begrepp.  
 • Hur pass väl eleven kan använda sig av kartor och diagram.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi: Jordens klimat

-------------------->
-------------------->
-------------------->
Förklara
Kunna förklara varför en viss plats har ett visst klimat.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till klimat i olika delar av världen.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till klimat i olika delar av världen.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till klimat i olika delar av världen.
Använda geografiska begrepp
Att använda geografiska begrepp med precision.
Du använder geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Använda geografisk information
Hantera kartor och klimatdiagram.
Du använder kartor och andra geografiska källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder kartor och andra geografiska källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder kartor och andra geografiska källor på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: