👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materias uppbyggnad

Skapad 2020-08-22 12:18 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundläggande kunskaper i fysik och kemi, materia och atomer.
Grundskola 7 Fysik
Vad består allt av? Hur är alla ämnen uppbyggda? Vad har atomer med faser, tryck, värme, volym och densitet att göra? Vad är det för skillnad på blandning och lösning?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

För att du ska får förståelse kring hur allt runt omkring dig är uppbyggt och får förklaring till vissa situationer och fenomen omkring dig.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att lära oss genom att se filmer, läsa i läroboken samt diskutera ord och begrepp på lektionerna. Vi kommer också tillsammans i klassen skriva en dokument med förklaringar till dessa ord och begrepp på lektionerna.

Det kommer att vara läxförhör på ord och begrepp utifrån det dokument som vi gör tillsammans.

I slutet av arbetsområdet så kommer det att vara en slutuppgift på hela arbetsområdet där du ska förklara olika situationer och fenomen med hjälp av de ord och begrepp vi lärt oss.

Vad som kommer att bedömas:

Laborationerna - hur de kan följa en instruktion och skapa en egen, hur du laborerar och utvärderar laborationen.

Läxförhören - hur väl du kan de ord och begrepp som vi lär oss.

Slutuppgiften - hur väl du kan använda orden och begreppen vi lärt oss för att förklara situationer och fenomen.

Hur du får visa vad du kan:

I diskussionerna på lektionerna, vid laborationerna, på läxförhören och slutuppgiften.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Materias uppbyggnad

E
C
A
Tryck, volym, densitet och temperatur
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel och beskriva tryck, volym, densitet och temperatur.
Du har goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband mellan tryck, volym, densitet och temperatur.
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband mellan tryck, volym, densitet och temperatur.
Atomens uppbyggnad
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har grundläggande kunskaper om hur en atom är uppbyggd.
Du har goda kunskaper om hur en atom är uppbyggd.
Faser och fasövergångar
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel och beskriva faser och fasövergångar.
Blandningar och lösningar
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel och beskriva blandningar och lösningar.
Du har goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband mellan blandningar och lösningar.
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband mellan blandningar och lösningar.
Undersökningar, genomförandet
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera egna planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera egna planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera egna planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Undersökningar, använda utrustning
Använda utrustning
Vid undersökningar så använder du utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Vid undersökningar så använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Vid undersökningar så använder du utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökningar, slutsatser
Resultat, modeller & teorier
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska och kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska och kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska och kemiska modeller och teorier.
Undersökningar, utvärdering
Resultat, rimlighet & förbättring
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Undersökningar, dokumentation
Dokumentera undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna.