Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 6

Skapad 2020-08-22 13:28 i Söderskolan Falkenberg
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen
I det här arbetsområdet kommer vi att fortsätta arbeta med att se tidslinjer, träna på vad som kommer före och efter olika tidsperioder samt olika begrepp som hör till respektive tidsperiod. Vi kommer också att fördjupa oss i olika berättelser inom nordisk mytologi samt andra berättelser som skildrar Sveriges historia på olika sätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • jämföra och fundera kring olika historiska händelser och tidsperioder.
 • använda olika historiska begrepp.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? 

Din förmåga att:

 • fundera kring olika människors levnadsvillkor genom historien. 
 • med hjälp av tidslinjer fundera kring olika tidsperioder under Forntiden.
 • hämta information från olika källor.
 • förstå och använda några historiska begrepp.

Hur ska det bedömas?

 • Lägga ut tidslinjer och träna på begrepp med hjälp av bildstöd från Widgit Online. 
 • Egen fördjupning om en gud från den nordiska mytologin.
 • Sammanfatta och återberätta någon av berättelserna vi läser. 

Undervisning och arbetsformer

 • Lyssna på berättelser.
 • Titta på filmer.
 • Skriva och rita bilder kring din egen fördjupning.
 • Pedagogiska spel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  1-6
 • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
  SO  1-6
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi.
  SO  1-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  E 6
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på någon tidsperiod och bidrar till resonemang om forntiden.
  SO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: