Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Re1, EK18A - Moment 1: Etik

Skapad 2020-08-22 13:46 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Religionskunskap
Hur ska man tänka och bete sig för att vara en god människa? Vad är rätt och fel, gott och ont? Etik handlar om vilka vägar man ska välja i livet. I det här momentet ska vi diskutera dessa frågor och studera olika sätt att se på etik.

Innehåll

Moment 1: Etik

Vad? Kunskap om etik samt diskussioner utifrån etiska dilemman och frågeställningar.

När? v.35-41

Examinationer: Prov samt inlämningsuppgift eller grupparbete.

 

Lektionsplanering

v.35

Introduktion till kursen + genomgång av etiktyper

v.36

(Sara borta) Läs s. 76-80 i boken och gör övningsuppgifter kring etiktyper

v.37

Halvklass: litteratursök i biblioteket/värderingsövning i klassrummet

v.38

ETIKPROV

 

Alternativ 1

v.39

Film: dead man walking

v.40

Film: dead man walking + inlämningsuppgift om dödsstraff

v.41

INLÄMNING av uppgift + klassdiskussion om dödsstraff

 

Alternativ 2

v.39

Grupparbete: formulera etisk frågeställning och analysera den utifrån analysmodellen på s. 539 samt förbered underlag för klassdiskussion i frågan.

v.40

Jobba vidare med grupparbetet

v.41

REDOVISA GRUPPARBETET

 

Material

Powerpoint om etik

Etiktyper: övning 1

Etiktyper: övning 2

Etiktyper: övning 3

Uppgifter

 • Etikprov

 • Inlämningsuppgift dead man walking

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
  Rel  -
 • Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.
  Rel  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
  Rel  A
 • Eleven kan utförligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga. Eleven för välgrundade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
  Rel  C
 • Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
  Rel  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: