Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2020-08-22 17:03 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Hur levde barn och familjer i Sverige förr i tiden? Vilken roll hade kristendomen i skolan? Hur kan vi undersöka det?

Innehåll

Du kommer få träna din förmåga

 • att beskriva likheter och skillnader mellan livet förr och nu.
 • att göra en enkel undersökning om livet förr. 

Lärandemål:  

So-ämnet:

 • jämföra och beskriva likheter och skillnader mellan livet förr och nu. 
 • göra en enkel intervju för att undersöka livet I Uppsala förr i tiden. 
 • kan ge exempel på människors levnadsvillkor förr i tiden. 
 • kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och Uppsala förr i tiden.

Språkliga mål: 

 • ställer frågor och framför mina åsikter i samtal.
 • ställa relevanta frågor i min intervju till undersökning
 • läsa och söka information om livet förr i SO-boken.
 • använda några viktiga begrepp för att beskriva och jämföra livet förr.

Viktiga begrepp:

 • förr i tiden
 • jordbruk
 • mjölka
 • piga
 • hemort
 • kristendom
 • psalm
 • intervju

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att:

 • Titta på film och höra en kort berättelse om livet förr. 
 • Intervjua en äldre släkting/bekant om livet förr. 
 • Samtala om livet förr och jämföra likheter och skillnader med olika kooperativa arbetssätt.  
 • Undersöka Uppsalas historia med digitala hjälpmedel. 
 • läsa och söka information om livet och kristendomens roll i skolan förr i tiden i SO-boken.
 • få modeller för hur vi ska göra när vi undersöker om livet förr och söker information i böcker och på internet.
 • använda digitala hjälpmedel vid genomgångar och undersökningar.  

Du kommer att:

 • öva att göra jämförelser med stöd av venn-diagram
 • öva att söka information i SO-boken och digitalt. 
 • öva att ställa frågor, förbereda och göra en intervju. 
 • samarbeta med din lärgrupp. 
 • få välja hur du vill redovisa din undersökning. 

Du kommer få visa din kunskap genom:

Formativ bedömning

 • läraren observerar och lyssnar på samtal i samarbete med lärgrupper. 
 • exit tickets 
 • återkoppling av lärare, vad kan du? vad ska du lära dig? 

Summativ bedömning

 • Muntligt eller skriftligt redovisa kunskaper med Tummen Upp! 

Fritids kompletterar undervisningen genom:

 • Högläsa Emil i Lönneberga och samtala om livet förr. 
 • Konstruera historiska byggnader

Övrigt:

 • Tex länkar, bilder

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: