👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska årskurs 7 v 35-40

Skapad 2020-08-23 08:52 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Under denna period kommer vi att arbeta med kapitel 1 Mein Urlaub, 2 Treffpunkt Schule och 3 Freizeit i Alles Deutsch. Vi kommer parallellt att arbeta med uppgifter i det digitala verktyget Digilär. Den 1 Oktober kommer vi att ha ett prov på det vi lärt oss från kapitel 1 -3 och läxor kommer vi att ha till torsdagar..

Innehåll

 

35

Dela ut böcker och mappar.
Gå igenom planeringen.

Kapitel 1 Auf dem Campingplatz TB s 4-11        ÜB s 4-12

Hausaufgabe für Donnerstag TB s 8 Ein Steckbrief ÜB s 4-5
Genomgång Frågeord och räkneord. Anteckna i skrivboken.
Repetition Fragewörter

36

Kapitel 2 Treffpunkt Schule       TB s 14-21 ÜB s 14-17 + 19-21 + 24

Hausaufgabe für Donnerstag
Göra klart sidorna i Übungsbuch
Digilär Uppdrag 2 Die Schule

Genomgång ord och fraser som har med skolan att göra. Anteckna i skrivboken.
Repetition Vi fortsätter med fler frågeord
Vi repeterar klockan och räkneorden 20-100

 

37

 

Vi fortsätter med kapitel 2 Treffpunkt Schule.
Hausaufgabe für Donnerstag
Berätta om en typisk skoldag. Skriv i din skrivbok.
Genomgång Digilär (inlämning digitalt skriftliga uppgifter) och Flipgrid (inlämning digitalt muntliga uppgifter).

38

Utveckningssamtal lektionerna slutar 13.00

Kapitel 3 Die Freizeit   TB s 24 -28  ÜB s 26-30+34

Genomgång nya verb som du behöver för att berätta om din fritid.
Verb med omljud tex treffen
Repetition svaga verb i presens

 

39

 

Kapitel 3 Freizeit

Repetition inför prov

Genomgång Verb med omljud
Repetition Verb i presens

40

Prov torsdag den 1 oktober

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
    M2  4-9

Matriser

M2
Tyska

E
C
A
Tala
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du pratar tyska. Ditt uttal är förståeligt. Din grammatik är inte helt korrekt, t.ex. verbböjning, men du gör dig förstådd.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar när du pratar tyska. Tydligt uttal. Du har ett visst flyt i ditt prat. Du visar att du förstått de grammatiska moment vi arbetat med, t.ex. verbböjning, även om det blir lite fel ibland.
Du kan formulera dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Mycket tydligt uttal. När du redovisar muntligt gör du det med flyt. Du har god koll på den grammatik vi arbetat med, t.ex. ordföljd och verbböjning.
Läsa och lyssna
Du förstår sammanhangen/helheten i texterna vi läser (även om du inte förstår alla ord). Du kan återberätta med egna ord vad texten handlar om i stort. Du kan förstå det viktigaste i tal i lugnt tempo (även om du inte förstår allt)
Du kan läsa texterna och förstå det huvudsakliga innehållet samt även tydliga detaljer. Du kan kommentera innehållet med egna ord, både helhet och detaljer. Du förstår det mesta i tydligt tal och kan även uppfatta tydliga detaljer
Du förstår texterna vi läser och kan dessutom uppfatta väsentliga detaljer. Du förstår det mesta och uppfattar även väsentliga detaljer i tydligt tal. Du kan översiktligt redogöra för detta och kommentera innehåll och detaljer
Skriva
Du kan skriva enkelt och begripligt. Du kan t.ex. välja bland texter och talat språk samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan även göra enkla förbättringar av dina egna texter . Enkla ord, enkel meningsbyggnad Även om grammatik och stavning inte är korrekt så kan man förstå dig.
Du kan formulera dig relativt tydligt när du skriver. Du kan t.ex. välja bland texter och talat språk samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan också bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter Varierat ordförråd, varierad meningsbyggnad, stavning fungerar bra God koll på de grammatiska moment vi arbetat med, t.ex. verb.
Du kan formulera dig relativt tydligt och sammanhängande och i viss mån anpassa skriften till mottagarna. Du kan t.ex. välja bland texter och talat språk samt på ett relevant och effektiv sätt använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan också bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter Mycket varierat ordförråd, varierad meningsbyggnad och god stavning. Mycket god koll på de grammatiska moment vi arbetat med, t.ex. verbböjning.

M2
Skriva på tyska

Bedömning skriva

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll
Det du skriver består endast av korta meningar/påståenden.
Det du skriver består oftast av korta meningar/påståenden, men du försöker ibland utveckla ditt resonemang. Din text är i någon mån anpassad till syfte, mottagare och situation.
Du skriver ofta längre meningar och berättar med exempel och detaljer. Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Innehållet du förmedlar är fylligt och du har med exempel och detaljer. Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Du skriver inte gärna på tyska och ibland använder du svenska ord.
Du skriver på ett enkelt sätt då det krävs enkel och direkt information. Du kan i viss mån lösa språkliga problem.
Du är engagerad, tar ansvar och visar god vilja att skriva. Du kan lösa flera språkliga problem.
Du uttrycker dig på ett säkert sätt. Du använder dig av strategier som för textens innehåll framåt på ett konstruktivt sätt.
Flyt och ledighet
Du använder ett enkelt språk. Du skriver bara enstaka ord eller inte alls på tyska.
Du formulerar dig enkelt och begripligt. Du binder ihop meningar och uttrycker dig relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt. Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Du formulerar dig med gott flyt och tydliggör orsaks- och följdförhållanden. Du visar god förmåga att hålla en röd tråd i din text.
Ordförråd
Du saknar grundläggande ordförråd.
Du visar ett grundläggande förråd av ord och enkla strukturer.
Du har ett brett och relativt varierat ordförråd.
Du har tillgång till en bred repertoar av ord och uttryck.
Grammatiska strukturer
Dina brister i språkriktighet stör begripligheten.
Ibland formulerar du dig otydligt och din grammatiska osäkerhet stör något.
Du använder vanliga strukturer förhållandevis exakt, t ex vid fraser och verbbehandling.
Språkriktigheten och verbböjningen är mycket säker.