Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2020-08-23 10:13 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Biologi
Människokroppen

Innehåll

Kroppen

Syfte

Genom undervisningen i biologi får du förutsättningar att utveckla din förmåga att

• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning

   i frågor som rör hälsa,

• genomföra systematiska undersökningar i biologi, 

• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

   biologiska samband i människokroppen

 

Centralt innehåll

För att utveckla ovanstående förmågor tar vi hjälp av följande centrala innehåll:

• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala

relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de

kan förebyggas och behandlas.

• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och

samverkan.

 

Kunskapskrav

Efter avslutat arbete kommer vi stämma av om du:

 visar grundläggande/goda/ mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang i människokroppen genom

att ge exempel på och beskriva/förklara   sambanden med viss/god/mycket god användning av biologins begrepp.

 

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom kan

du relatera till några samband i människokroppen. Arbetssätt

genomgångar

laborationer i par

demonstrationer

filmer

 

Begrepp

hjärta, lungor, njurar, lever, blodkärl, matspjälkning, magsäck, tjocktarm,, tunntarm, matstrupe, luftstrupe, lilla hjärnan, stora hjärnan, kondition, hälsa, puls, motion, sömn, kost, skelett, leder
Matriser

Bi
Människokroppen

Kroppens organ (celler, hud, skelett, leder och muskler)

E
C
A
Organens namn, placering och utseende
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar (celler, hud, skelett, leder och muskler).
Har goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar (celler, hud, skelett, leder och muskler).
Har mycket goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar (celler, hud, skelett, leder och muskler).
Organens funktion
Har grundläggande kunskaper om organens funktion (celler, hud, skelett, leder och muskler). Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Har goda kunskaper om organens funktion och samverkan (celler, hud, skelett, leder och muskler). Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra
Har mycket goda kunskaper om organens funktion och samverkan (celler, hud, skelett, leder och muskler). Kan detaljerat förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.

Kroppens organ (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar)

E
C
A
Organens namn, placering och utseende
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar).
Har goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar).
Har mycket goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar).
Organens funktion
Har grundläggande kunskaper om organens funktion (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar). Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Har goda kunskaper om organens funktion (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar). Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra.
Har mycket goda kunskaper om organens funktioner (lungor, blodomlopp, hjärta, matspjälkning, hjärna/nervsystem, lever och njurar). Kan detaljerat förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.

Hälsovanor

E
C
A
Hälsa-kost-motion-hälsa
Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan i sin helhet ge något exempel på och enkelt beskriva samband mellan kost, motion, sömn och hälsan.
Har goda kunskaper och kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan i sin helhet med några detaljer förklara och beskriva samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Har mycket goda kunskaper och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan på ett detaljerat sätt förklara och visa på samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: