Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, Eldorado 6A kap 1

Skapad 2020-08-23 10:44 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Matematik
Numeriska uttryck, handlar det om nummer? Går det att hitta mönster i matematiken? Leder X till skatten eller kan man räkna ut X?

Innehåll

Under terminens första fem veckor kommer vi att arbeta med numeriska och algebraiska uttryck, ekvationer samt mönster och formler.

Tid: v.35-39

Du ska kunna:

 • Kunna tolka och skriva numeriska och algebraiska uttryck
  • Tolka betyder att kunna beskriva med ord vad ett uttryck beskriver. 
  • Skriva betyder att utifrån en beskrivning i ord kunna skriva ett matematisk uttryck.
  • Du ska också kunna beräkna numeriska uttryck med flera räknesätt och kunna förenkla algebraiska uttryck.
  •  
 • Kunna skriva och lösa ekvationer samt använda x vid problemlösningsuppgifter. 
  • Du ska kunna förklara vad en ekvation är.
  • Du ska kunna lösa ekvationer med "fingermetoden" eller med hjälp av konkret material.
  • Du ska kunna kontrollera en lösning (ett "svar") av en ekvation.
  • Du ska kunna använda ekvationer (som bilder/rutor eller med matematiskt språk) när du löser textuppgifter (problemlösning)
  •  
 • Kunna uppfatta, fortsätta och muntligen förklara hur mönster är uppbyggda. 
  • Du ska kunna se mönstret och rita nästa figur eller skriva nästa tal.
  • Du ska kunna beskriva mönstret med ord.
  • Du får öva att beskriva mönster med formler. 

En bra översikt finns på sidan 6-7 i matematikboken.

En Utvärdering med exempeluppgifter finns på s 43.

På sidorna 156-157 i vanliga boken och på sidorna152-153 i Skriva-boken finns faktarutor med allt innehåll i kapitel 1. Den beskriver allt genomgånget innehåll men symboliserar inte lägstanivå, dvs vad som krävs för E. För att nå målen för E "räcker det" att man klarar de enklaste exemplen. 

Bedömning: skriftligt prov, muntligt löpande under arbetsområdet

Matriser

Ma
Stordammen Ämnesmatris matematik år 4-6 HEJA kort version

F
E
C
A
Ansvarstagande
Stordammens tillägg.
Tar visst ansvar för ditt eget lärande.
Tar ansvar för ditt eget lärande och bidrar ofta till arbetsro i klassrummet.
Tar ansvar för ditt och gruppens lärande och bidrar till arbetsro i klassrummet.
Problemlösning
Du visar inte att du når kraven för E.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder godtagbara metoder för att lösa matteproblem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa matteproblem.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa matteproblem.
Matematiska begrepp
Du visar inte att du når kraven för E.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder matematiska begrepp och kan beskriva dem med hjälp av saker, symboler, bilder och matematiska uttryck på ett godtagbart sätt i välkända situationer.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder matematiska begrepp och kan beskriva dem med hjälp av saker, symboler, bilder och matematiska uttryck på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder matematiska begrepp och kan beskriva dem med hjälp av saker, symboler, bilder och matematiska uttryck på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Metod och beräkningar
Du visar inte att du når kraven för E.
Du väljer och använder metoder för att göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett godtagbart sätt.
Du väljer och använder metoder för att göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt.
Du väljer och använder metoder för att göra enkla och mer komplicerade beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt.
Kommunikation
Redovisa lösningar
Du visar inte att du når kraven för E.
Du kan beskriva och prata på ett godtagbart sätt om hur man kan göra redovisningar. Du använder godtagbart bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar till situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra redovisningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra redovisningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Resonemang
Diskutera matematik
Du visar inte att du når kraven för E.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du bidrar i diskussioner för att motivera dina förklaringar och ställer enkla frågor.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: