👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen från ovan

Skapad 2020-08-23 12:20 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola 4 – 6 Geografi
Har du någon gång behövt använda en GPS? Kanske har du sett eller till och med snurrat på en jordglob? Vad använder man egentligen en karta till? Detta är lite av det vi kommer gå igenom i det första temat i ämnet SO i årskurs 4. Vi kommer gå igenom varför man har ett koordinatsystem och vad det är. Hur man läser en karta och vilka symboler och färger man kan hitta på en karta.

Innehåll

Syfte - du kommer få möjlighet att utveckla …

 • … dina kunskaper om geografiska förhållanden och mönster
 • … din förmåga att beskriva och analysera världen vi lever i med hjälp av olika metoder och verktyg inom geografin, t.ex. en karta, eller ett rutnät.

 

Lärandemål och bedömning:

 

 • Jag kan använda en kartas rutnät
 • Jag kan visa väderstrecken på en karta
 • Jag känner igen kartans färger och symboler
 • Jag kan använda kartans skalstreck

 

Centralt innehåll - Du kommer arbeta med:

 

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor. ​

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Arbetsformer - Du kommer att:

 • lyssna och delta i genomgångar
 • diskutera
 • titta på film
 • läsa texter
 • svara på frågor
 • avsluta med prov

Bedömning - Du kommer bedömas utifrån hur du:

 • använder begreppen i samtal och text
 • använder kartor och geografiska metoder för att ta reda på saker och söka efter saker
 • resonerar om hur användbar en källa är. 

Du kommer bli bedömd :

 • genom att skriva ett prov i slutet av arbetsområdet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6

Matriser

Ge
Världen från ovan

Når ännu inte
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda geografiska begrepp
Kan ännu inte använda begreppen på ett till största del fungerande sätt
Du kan använda geografiska begrepp på ett till största del fungerande sätt
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska välfungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Använda kartor och andra geografiska källor för att undersöka omvärlden
Du kan ännu inte undersöka omvärlden med hjälp av kartor på ett till största del fungerande sätt
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett till största del fungerande sätt
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt
Resonera om källornas användbarhet
Du för ännu inga enkla resonemang om källors användbarhet.
Du kan föra enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan föra utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan föra välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.