👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 3A, kapitel 1

Skapad 2020-08-23 13:19 i Hindås skola Härryda
Favorit Matematik 3A
Grundskola 3 Matematik
Under höstterminen kommer vi att arbeta med Favorit matematik 3A.

Innehåll

Innehåll

Undervisningen i matematik kommer att utgå från matematikboken Favorit Matematik 3 / Mera Favorit Matematik. Du kommer att jobba både självständigt och i grupp. Vi kommer även att befästa våra matematiska kunskaper genom mattestationer, där vi bland annat spelar spel, anväder ipaden och löser olika problem.

Vi kommer att arbeta med

 • Problemlösning och räknehändelser. Skriftlig och muntlig redovisning av olika strategier.
 • Talområdet 0-1000, ental, tiotal och hundratal, <, >, =
 • Addition och subtraktion 0-1000 med uppställning och växling. Även mellanled med varje talsort för sig  t.ex. 457 - 321 = 100 + 30 + 6

Bedömning

Vi kommer att bedöma dig efter dina resultat på diagnoserna samt i ditt praktiska arbete. Vi kommer att bedöma din förmåga att resonera och förklara hur du tänker.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favorit Matematik 3A

Påväg mot målen
Du har nått målen
Addition
Jag kan med stöd räkna addition med uppställning och växling.
Jag kan själv räkna addition med uppställning och växling.
Subtraktion
Jag kan med stöd räkna subtraktion med uppställning och växling.
Jag kan själv räkna subtraktion med uppställning och växling.
Problemlösning
Jag behöver öva mer på att välja räknesätt som passar för uppgiften.
Jag kan välja räknesätt som passar för uppgiften.
Taluppfattning 0-1000
Jag behöver öva mer på att bygga tal som innehåller ental, tiotal och hundratal.
Jag kan bygga upp tal som innehåller ental, tiotal och hundratal.
Taluppfattning 0-1000
Jag behöver öva mer på att dela upp tal i ental, tiotal och hundratal.
Jag kan dela upp tal i ental, tiotal och hundratal.
Taluppfattning 0-1000
Jag behöver öva mer på att jämföra tal och använda likhetstecken och olikhetstecken (=, >, <)
Jag kan jämföra tal och använda likhetstecken och olikhetstecken (=, >, <)
Taluppfattning 0-1000
Jag behöver öva mer på att fortsätta talföljder från olika tal.
Jag kan fortsätta talföljder från olika tal.