Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbara relationer till varandra, värden och världen

Skapad 2020-08-23 13:34 i 093291 Förskolan Brunnen Stockholm Norrmalm
Förskola
Hösten 2020 fortsätter vi arbetet med "Hållbara relationer med varandra, värden och världen".

Innehåll

Johannes förskolor har en gemensam frågeställning. Denna lyder "För att kunna ingå i hållbara relationer med varandra, värden och världen, vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjlighet att utveckla"? "Värden" är synonymt med "Förskolans värdegrund" (Lpfö 18) vilken förskolans verksamhet vilar på.

Under året tänker vi pedagoger fördjupa arbetet med barnens relationer till varandra,den närmaste miljön samt naturen (växter, insekter och djur) och kombinera detta med att stimulera den rörelseglädje som finns i gruppen. Under vt-20 såg vi ett genuint intresse bland barnen för djur, småkryp och växter och detta tar vi tillvara under vår projektstart och dukar fram material från närmiljön och skogen i våra olika rum, både inomhus och utomhus. Vi startar genom att göra en inventering av barnens intresse över omgivningen runt Brunnen och vad/vilka som finns där. I mindre grupper samtalar och arbetar vi med material från vår närmiljö och utgår från barnens egna hypoteser och frågor för att på så vis upprätthålla intresse. De mindre grupperna är en förutsättning för att varje barn får möjlighet att undersöka i lugn och ro samt att samtala och reflektera över det vi jobbat med. Reflektion sker tillsammans som avslutning på projektstunden.

Vi vill att denna temafördjupning ger barnen glädje, upplevelser, meningsfullhet, gemenskap och kunskap och en möjlighet att utveckla självkänsla, empati och förståelse för andra.

gråsuggan

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: