Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik. Taluppfattning: addition och subtraktion.

Skapad 2020-08-23 15:57 i Flogstaskolan Uppsala
Grundskola 3 Matematik
Du ska repetera addition och subtraktion när det gäller tal mellan 0 och 1000. Detta pågår under augusti och september.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Du ska utveckla din förståelse för positionssystemet och kunna använda det i din vardag.

2. Undervisningens innehåll 

Vi ska tillsammans repetera positionssystem

Du ska arbeta:

 • med laborativt material 
 • enskilt och tillsammans i mindre grupp och större grupp (GEPA),
 • i olika matematiska läromedel (bland annat matematikboken),
 • jämföra tal - större/mindre än och lika mycket,
 • med att storleksjämföra tal, 
 • med digitala hjälpmedel och olika plattformar (nomp, digitala matteboken och bingel),
 • med problemlösning,
 • med att göra rimliga bedömningar av dina resultat.

3. Bedömningsuppgifter

Bedömning sker under arbetets gång genom att du arbetar teoretiskt, laborativt, digitalt, samtalar, jämför och resonerar om positionssystemet. Du ska genomföra diagnoser och prov.

Du ska kunna:

 • bygga tal som innehåller ental, tiotal, hundratal och tusental,
 • dela upp tal i ental, tiotal och hundratal,
 • jämföra tal och använda likhets- och olikhetstecken,
 • fortsätta talföljder utifrån olika tal,
 • räkna tal med hjälp av uppställning - tal med två och tre termer,
 • räkna tal med och utan växling,
 • rita bild till vissa uppgifter,
 • välja räknesätt som passar till problemlösning/textuppgift,
 • skriva matematiskt uttryck utifrån text och räkna,
 • bedöma om mina svar är rimliga.

Ord du ska kunna:

 • resten,
 • talföljd, 
 • talkompisar,
 • växla,
 • tallinje,
 • minnessirffra,
 • hundratal, 
 • hälften,
 • differens.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: