Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetitionsområde - Matematik, Åk5 - Ht20

Skapad 2020-08-23 15:23 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 5 Matematik
Repetition och fördjupning från åk 4 gällande symmetri, vinklar, skala, omkrets och area.

Innehåll

Tidsplan:

En tre veckors repetitions period. Vecka 36-38, HT20

Begreppslista:

Symmetri, vinkel, grader, skala, naturlig storlek, förstoring, förminskning, längdenheter, omkrets och area.

Arbetssätt:

Ni kommer att arbeta enskilt och kooperativt i lärpar och lärgrupper. Färdighetsträning och fördjupning genom att arbeta både skriftligt, digitalt, med problemlösningar samt genomföra praktiska övningar.

Ni kommer att träna på att:

Beskriva och använda symmetri.

Uppskatta, jämföra och bestämma vinklars storlek.

Beräkna omkrets och area och visa på samband.

Använda skala och längd.

Se samband mellan skala, storlek och mönster.

Lösa problem och använda strategier.

Bedömning:

Formativt, jag studerar hur du deltar och presterar, har diskussioner kring vad du behöver träna mer på alternativt fördjupa. Summativt genom små oförberedda bedömningsuppgifter under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
    Ma  4-6
  • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
    Ma  4-6
  • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
    Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: