Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text, Klara svenskan 4 GRS

Skapad 2020-08-23 15:57 i Björnkärrsskolan Linköping
Instruerande text
Grundsärskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Nu ska vi jobba med instruerande texter! Instruerande texter skrivs för att ge tydliga och enkla instruktioner. Exempelvis när du ska följa ett recept eller spela ett spel. Vi lär oss hur instruerande texter är uppbyggda och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Innehåll

Mål:

- Du ska lära dig:

- skriva rubrik, bakgrund, lista och stegvisa instruktioner.

- skriva korta, tydliga meningar.

- skriva med tidsord.

- skriva ämnesspecifika ord.

- skriva prepositioner.

- urskilja symboler.

- ge och ta en muntlig instruktion steg för steg utifrån bilder.

- förtydliga en instruktion med hjälp av kroppsspråket.

- tala tydligt.

- känna igen ett recept.

- urskilja ämnesspecifika ord i en instruktion.

- källkritiskt granska en bild.

 

I undervisningen:

Vi ska läsa instruerande texter och lyssna på instruktioner och lära oss vad som kännetecknar en instruerande text till innehåll, struktur och språkliga drag.

Vi skriver en egen instruerande text om en lek eller ett spel, ett recept eller en praktisk instruktion(hur man borstar tänderna)

Vi läser en klasskompis instruktion och ger förslag på förbättringar och ge beröm för textens styrkor.

Vi tar emot respons från en klasskompis och bearbetar den egna texten text utifrån responsen. 

 

Du ska:

- Planera och skriva instruerande text(er) som du får respons på.

- Läsa igenom instruktioner och särskilja rubrik, beskrivning och instruktion.

- öva dig i viktiga begrepp såsom: rubrik, struktur, introduktion, instruktion, beskrivande verb, infinitiv, imperativ, kronologisk ordning, tidsord samt ämnesspecifika ord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sva
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sva
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sva  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sva  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sva  1-6
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar
  Sva  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: