Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 7 - "Getting started"

Skapad 2020-08-23 15:33 i Spängerskolan Kristianstad
Vi arbetar med första kapitlet i läromedlet "What's up". Fokus ligger på hälsningsfraser, vardagliga frågor och svar, e-mail, klassrumsengelska, alfabetet, månaderna, årstiderna, siffror, datum och klockan.
Grundskola 7 Engelska
A warm up chapter to get your English started. Welcome back to school!

Innehåll

Mål: (vad ska vi lära oss?)

 • Några vanliga och användbara ord och fraser.
 • Engelska alfabetet samt namnen på månader och årstider.
 • Klockan och ordningstal.
 • När man använder stor bokstav.
 • Hur man använder verben ”have eller has”.
 • Hur man använder verbet ”be”.

Syfte: (varför ska vi lära oss?)

 • För att utveckla vår förmåga att använda engelska i tal.
 • För att förbättra vår förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskap.
 • För att utveckla vår förmåga att uttrycka sig korrekt, varierat och säkert i skrift.

Stoff: (vad ska vi arbeta med?)

 • Genomgångar
 • What’s Up?– Textbook (s. 7-13, 118 och 123)
 • What’s Up?– Workbook (s. 5-14) 

Redovisning: (hur märker och visar jag vad jag har lärt mig?)

 • Uppgifterna i arbetsboken
 • Aktivt deltagande under lektionstid
 • Diagnostiskt prov
 • Skriftlig uppgift

 

Uppgifter

 • Getting started

Kopplingar till läroplanen

 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Engelska åk 7-9

Kunskaper som bedöms vid uppgifter/provsituationer

Hörförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Muntlig förmåga
Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Skriftlig förmåga
Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kunskaper som bedöms kontinuerligt

Använda strategier
Eleven kan välja och använda sig av någon i huvudsak fungerande strategi för att lösa problem vid lyssnande, läsning och kommunikation.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av fungerande strategier för att lösa problem vid lyssnande, läsning och kommunikation.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av väl fungerande strategier för att lösa problem vid lyssnande, läsning och kommunikation.
Förståelse + återge
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer .
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Förståelse- (re)agera
Eleven agerar med godtagbart resultat utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven agerar med tillfredställande resultat utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven agerar med gott resultat utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda olika källor
Eleven kan med viss relevans använda material från olika källor i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan på ett relevant sätt använda material från olika källor i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan på ett relevant och effektivt sätt använda material från olika i sin egen produktion och interaktion.
Förmåga att förbättra sitt språk
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av sitt språk.
Eleven kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av sitt språk.
Eleven kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av sitt språk.
Interaktion
Eleven kan uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Kunskap om engelskspråkiga länder
Eleven kan översiktligt diskutera företeelser i engelsktalande länder och göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan utförligt diskutera företeelser i engelsktalande länder och göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera företeelser i engelsktalande länder och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: