Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2020-08-23 17:10 i Kungsbergsskolan Linköping
En planering över området kroppen som utgår ifrån koll på NO som blandar in både biologin och fysiken.
Grundskola 5 – 0 Fysik Biologi NO (år 1-3)
Följ med på en resa genom kroppen! Nu ska vi ta reda på vad som händer med maten vi äter, varför vi andas, varför vi har blod i kroppen, hur muskler fungerar, varför vi har ett skelett, vad energi är och vad som händer i kroppen när vi blir gamla.

Innehåll

Mål/syfte:

Målet med detta arbetsområdet är att vi ska lära oss mer om hur kroppen och våra sinnen fungerar.

Viktiga begrepp:

Matspjälkning, energi, blodkroppar, blodplättar, emalj, fosfor, foster, fotosyntes, förbränning, hemoglobin, infektion, virus, kalcium, kolhydrater, kranium, mjölktand, organ, protein, ryggmärg, saliv, sena, vaccinering, visdomstand, vitamin, balansorgan, bedövning, decibel, drog, dvala, eko, herz, hornhinna, iris, lins, ljudstyrka, ljudvågor, ljuskälla, missbruk, narkotika, nervsystem, näthinna, reflekteras, reflex, spektrum, stämband, tinnitus, trumhinna

Så här arbetar vi:

 • genomgångar i helklass
 • arbete i grupp
 • arbete individuellt
 • titta på filmer
 • genomföra experiment
 • klippa och klistra
 • spela spel
 • läsa i läroboken
 • arbeta i aktivitetsboken
 • elevspel
 • söka information på datorn

Så här visar vi vad vi har lärt oss:

 • Genom aktivt deltagande i grupparbeten och diskussioner
 • Genom aktivt deltagande i undersökningar och skriftliga dokumentationer av dessa.
 • Genom en beskrivande text om ett valt område: matspjälkning, kroppens reningsverk, blodomloppet, andningen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: