Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min vän Percys magiska gymnastikskor

Skapad 2020-08-23 17:20 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att läsa boken Min vän Percys magiska gymnastikskor genom högläsning, parläsning och egen läsning. Arbetet sker både i skolan och hemma.

Innehåll

Tid:
Ht 2020
 
Undervisningens innehåll:
Gemensam läsning av "Min vän Percys magiska gymnastikskor" (högläsning, parläsning och egen läsning). 
Arbete med ordförståelse kopplat till texten med stöd av bilder i widgit.
Arbete med frågor på, mellan och bortom raderna som är kopplade till texten. 
Arbete med att formulera egna tankar/åsikter i tal och skrift i samband med samtal och uppgifter. 
Arbete med att både skriftligt och muntligt sammanfatta innehållet i det lästa.
 
Uppgiftsfördelning skolan/läxa:
Vi arbetar med texten i skolan som förförståelse för elevens arbete hemma. I skolan läser läraren högt för eleven och förklarar nya ord med bildstöd. Hemma läser eleven sidorna som är i läxa flera gånger högt för en vuxen samt gör tillhörande skrivuppgifter i skrivboken. Den vuxne fyller i läsjournalen som finns i plastfickan. Allt (bok, skrivbok, läsjournal) medtages i plastfickan varje måndag. Då får eleven ny läxa. 
 
Mål med undervisningen:
Kunna sammanfatta och kommentera textens innehåll genom att t.ex. svara på frågor. 
Kunna läsa texter för barn och ungdomar med flyt. 
Kunna samtala om och resonera kring budskapet i en bok. 
 
Bedömning
Jag bedömer elevens förmåga att vara aktiv i undervisningen och att komma väl förberedd till lektionen.
Jag bedömer elevens förmåga att läsa med flyt samt elevens läsförståelse. Detta visar eleven genom att svara på frågor, diskutera innehållet i boken samt göra skrivuppgifterna som tillhör läsläxan.
 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: