Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi och vår klass

Skapad 2020-08-23 18:17 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 1 SO (år 1-3) Samhällskunskap
I temat "vi och vår klass" ska vi arbeta för att alla ska respektera varandra och känna sig trygga i klassen. Vi pratar också om hur vi kan förbättra miljön på vårt jord.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Din förmåga att sätta dig in i andra människors situationer och visa hänsyn. Din förmåga att aktivt delta i olika möten t.ex. klassråd. Vi kommer också prata om miljöfrågor utifrån elevens vardag.

Bedömning - vad och hur

Du ska aktivt delta i olika samarbetsövningar/aktiviteter. Du ska aktivt delta i diskussioner. Du visar under klassrådsmötet att du förstår hur ett möte fungerar genom att acceptera de demokratiska beslut som tas. Du ska förklara varför vi har olika regler i skolan.

Eleverna ska visa sin delaktighet genom att vara med och bestämma regler tillsammans. Alla ska delta aktivt på klassråden. 

Eleverna deltar aktivt i övningar kring sopsortering och genomför uppgifter med källsortering.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att träna på olika samarbetsövningar/ trygghetsövningar. Du kommer att delta i diskussioner om våra likheter och olikheter. Vi kommer gemensamt överens om klassens regler. Vi går i genom skolans regler. Vi tränar normer och regler i olika aktiviteter/lekar. Arbeta med " Jag kan sopsortera"

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Sh  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Sh  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  Sh  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: