Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skyttorp Biologi Hållbarhet åk 4-5

Skapad 2020-08-23 18:33 i Skyttorps skola Uppsala
Temaområde om naturresurser, hållbar utveckling och människors livsvillkor.
Grundskola 4 – 6 Geografi Samhällskunskap Svenska Biologi
I detta arbetsområde lär vi oss om naturresurser, global utveckling, hållbarhet, klimatfrågan, människors levnadsvillkor i världen och vad vi kan göra för vår planet.

Innehåll

Vad ska du kunna?

När vi är klara ska du kunna:

 • resonera kring frågor som rör hållbar utveckling
 • ge exempel på val och prioriteringar i vardagen för en god miljö och hållbar utveckling
 • föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen
 • ge exempel på hur människors levnadsvillkor kan förbättras
 • uttrycka olika ståndpunkter i samhällsfrågor

Hur ska vi göra?

I detta arbete kommer vi:

 • se på faktafilmer
 • öva på källkritik och värdera olika källor
 • läsa fakta och arbeta med uppgifter i Natur & Miljöboken - Jag, mina val och miljön
 • läsa om de globala målen
 • öva på att argumentera och föra resonemang

Hur vet jag att du kan?

Du kommer bedömas enligt: 

 • ditt deltagande i diskussioner
 • ditt arbete med uppgifter 
 • din användning av begrepp som hör till ämnet
 • dina argument för frågor kring ämnet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sv Sh Bi Ge
Matris hållbarhet 4-6

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Hållbar utveckling
Jag har svårt att förklara vad hållbarhet är och innebär.
Jag kan till en viss del förklara vad hållbarhet är och innebär.
Jag kan med säkerhet förklara vad hållbarhet är och innebär.
Ojämlika levnadsvillkor & förbättring
Jag har svårt att beskriva orsaker och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.
Jag kan beskriva en del orsaker och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.
Jag kan beskriva flera orsaker och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.
Påverkan på miljön
Jag har svårt att ge några exempel på vad vi kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Jag kan ge några exempel på vad vi kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Jag kan ge flera exempel på vad vi kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Ställa frågeställningar
Jag har svårt att diskutera ämnet hållbarhet och ställa frågor om områden vi arbetar med.
Jag kan till viss del diskutera ämnet hållbarhet och ställa frågor om områden vi arbetar med.
Jag kan med säkerhet diskutera ämnet hållbarhet och ställa frågor om områden vi arbetar med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: