Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan - en källa till kunskap

Skapad 2020-08-23 19:02 i Länna skola Norrtälje
Kartan - en källa till kunskap
Grundskola 6 Geografi
Varför kan man säga att jordgloben faktiskt är den enda kartan som visar en sann bild av verkligheten? Kartor är förminskade bilder av verkligheten som kan ge mycket kunskap om vår planet. Den bästa bilden av den runda jorden får vi förstås med en rund jordglob. Där stämmer storleken på ytor och alla avstånd och riktningar. Men vill man visa hela världen på en enda bild, fungerar bara en platt karta.

Innehåll

Mål och syfte:

Målen och syftet med arbetsområdet Kartan - en källa till kunskap är att du ska kunna besvara följande frågor:

 • Varför ger en jordglob en bättre bild av jorden än en karta?
 • Vad kan vi ta reda på med hjälp av en karta?
 • Hur använder vi färger och symboler på en karta?
 • Vilka olika kartprojektioner finns och hur stämmer de/stämmer de inte med verkligheten?
 • Vilka väderstreck finns och hur använder vi dem?
 • Du ska även kunna göra en egen karta 

Stora frågor:

 • Varför kan man säga att jordgloben faktiskt är den enda kartan som visar en sann bild av verkligheten?
 • Vad har vi för nytta av väderstreck, koordinater och gradnät?
 • Varför behöver vi olika slags kartor och vilka olika saker kan en karta berätta? Ge exempel.

Centrala ord och begrepp:

 • jordglob                                              
 • ekvatorn
 • gradnät
 • breddgrad (latitud)
 • längdgrad (longitud)
 • väderstreck
 • symbol
 • skala
 • tematisk karta

Under detta arbetsområde kommer vi att:

 • Träna på att tolka och jämföra kartor, samt dra egna slutsatser. 
 • Träna på att tolka en karta, skala och väderstreck.
 • Träna på längd- och breddgrader.
 • Diskutera i smågrupper och i helklass
 • Se några filmer som handlar om arbetsområdet.
 • Göra en egen karta över eget valt område.

Bedömning:

Efter arbetsområdet kommer dina kunskaper att bedömas genom ett skriftligt prov och du kommer även att få visa att du kan använda 
en Atlas för att ta reda på så mycket som möjligt om ett land. 

 

Uppgifter

 • Skapa en egen tematisk karta

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Kartan - en källa till kunskap år 6

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **väl** fungerande sätt.

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett **i huvudsak** fungerande sätt, samt för **enkla** resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett **relativt väl** fungerande sätt, samt för **utvecklade** resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett **väl** fungerande sätt, samt för **välutvecklade** resonemang om olika källors användbarhet.
Fältstudier, kartor & verktyg
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett **i huvudsak*fungerande** sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett **relativt ändamålsenligt** sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett **ändamålsenligt och effektivt** sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: