Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk7

Skapad 2020-08-23 22:30 i Ekholmsskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Musik
Vi ska jobba med begrepp notvärden, notskrift och notsystem. Du ska lära dig att skriva och läsa de grundläggande musikaliska tecknen som ska hjälpa dig spela och skapa musik. Du ska få öva att skriva noter med olika rytm och spela en enkel melodi på samt bas delen pianot .

Innehåll

I årskurs 7  kommer vi jobba med begrepp notvärden, notsystem och melodispel (piano). Du ska lära dig att skriva och läsa de grundläggande musikaliska tecknen som ska hjälpa dig spela och skapa musik.  Du ska få öva att skriva noter med olika rytm och spela olika enkla melodi delar på pianot. De rytm övningar med slagverksinstrument och kroppsrörelse  kommer att hjälpa dig utveckla din rytm förmåga och förmågan att spela i ensemble. 

Kursmålet är att  kunna spela enkla melodier med hjälp av musikaliska symboler och tecken. 

Bedömning ska sker med skriftlig prov som ska handla om notvärden och notskrift (teorin) samt redovisning av pianospel “Ode to joy”   (praktiken).

Målet 

Du ska kunna skriva och läsa stam toner med rätt (4/4, 2/4 och ¾ ) rytm. 

 

Du ska kunna spela på pianot  Beethovens musikverk  “Ode to joy”  med båda händer (ackord vänster och melodi höger). 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
  Mu  C 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  C 9
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
  Mu  A 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  A 9
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
  Mu  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: