Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbetslekar

Skapad 2020-08-24 08:20 i Ängslyckans förskola Kristianstad
Gruppstärkande aktiviter och lekar då vi startar en ny termin med ny gruppkonstellation
Förskola
Olika lekar för att stärka och arbeta ihop barngruppen på ett lustfyllt sätt

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Med syfte att skapa en trygg barngrupp där vi ser varje individ utifrån gruppstärkande undervisning för en god samvaro.

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

Barnen, nya som gamla ska få lära känna varandra utifrån lekfulla situationer som lyfter fram varje individ i gruppen. Detta för att skapa en trygg och god samvaro för alla i gruppen där vi respekterar varandra. Vi vill också att barnen ska ges möjlighet att lära sig varandras namn.

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

På samlingarna använder vi dagligen namnklämmor som tydligt visar vilka barn som är på förskolan resp. hemma.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet.  Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen?  Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

I lärandesituationer har vi olika lekar för barnen att deltaga i. Detta för att variera de gruppstärkande undervisningarna.
- Gubben i lådan. En lek som uppmärksammar varje barn. Tillsammans gissar vi oss till vem som ligger i lådan och varje barn blir sett av alla.

- Hunden och benet. Ett barn i centrum som går runt till kompisarna och letar efter ett "hundben"

- Vem är min vän? En lek där barnen får beskriva en vän utan att avslöja namnet. Övriga gruppen får gissa genom att säga en kompis namn

- Brevet. En samarbetslek som kräver hög uppmärksamhet i gruppen.

- Pomperipossa - En samarbetslek där syn,hörsel och uppmärksamhet övas på.


För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: