👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och myter

Skapad 2020-08-24 08:19 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Språk kan användas på många olika sätt. Vi kan både prata det och skriva det. Men innan vi började skriva kunde vi bara berätta vad vi ville ha sagt. Dessa berättelser och deras betydelse för människor ska vi lära oss mer om

Innehåll

Pedagogisk planering – Svenska: Sagor och myter.

Viktiga begrepp: Saga, myt, berättelse, ursprung, fabel

 

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

Sv
 • Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

Eleverna kommer få lära sig:

 • Olika berättelsers betydelse för människor idag och genom tiden
 • Hur samma handling kan finnas i berättelser från helt olika kulturer
 • Att läsa och tolka skönlitterära texter

 

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)

 • Högläsning, läsning i grupp och läsning på egen hand.
 • Informationssökning i några olika medier och källor via sökmotorer på internet.
 • Gemensamma genomgångar, diskussioner och uppgifter.

 

Bedömning: (Såhär visar du vad du kan)

Du visar vad du kan under diskussioner, grupparbeten, exit-tickets och presentationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Sagor och myter

----->
----->
----->
Läsning
 • Sv  A 6
Du läser med viss säkerhet och flyt olika skönlitterära berättelser
Du läser med säkerhet och flyt olika skönlitterära berättelser
Du läser med stor säkerhet och mycket gott flyt olika skönlitterära berättelser
Sammanfattningar
 • Sv  A 6
Du sammanfattar olika texter kort och får i stora drag med textens centrala delar
Du sammanfattar olika texter och får med textens centrala delar samt några relevanta detaljer
Du sammanfattar olika texter och får med både textens centrala delar och många relevanta detaljer. Du drar dessutom egna slutsatser om hur dessa detaljer påverkar texten.
Tolka och resonera
 • Sv  A 6
Du resonerar med stöd av pedagog eller kamrat kring textens budskap
Du resonerar kring textens budskap och beskriver hur du upplevt texten
Du resonerar kring textens budskap och beskriver hur du har upplevt texten. Du resonerar även kring hur du tror författaren eller skribenten ville att du skulle uppleva texten
Samtala
 • Sv  A 6
Du diskuterar textens innehåll med en kompis och berättar hur du har upplevt texten
Du diskuterar textens innehåll och hur olika eller lika ni har upplevt den med en kompis
Du diskuterar textens innehåll och hur olika eller lika ni har upplevt den med en kompis. Ni diskuterar och redogör för varför ni tror ni upplevt eller tolkat texten lika eller olika
Redovisa och presentera
 • Sv  A 6
Du presenterar en sammanfattning av texten du har läst för gruppen. Sammanfattningen innehåller textens centrala delar men även några detaljer
Du presenterar en sammanfattning av vad du har läst för gruppen. Sammanfattningen innehåller textens centrala delar och flera detaljer
Du presenterar en sammanfattning av vad du har läst för gruppen. Sammanfattningen innehåller textens centrala delar och flera detaljer. Du berättar även för kompisarna hur du har upplevt texten och varför du tror att du har upplevt den så