Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering "Barns möte med naturen"

Skapad 2020-08-24 08:54 i 133511 Förskolan Skeppet Stockholm Södermalm
Uppstartsplanering utegruppen Ankaret, "Barns möte med naturen" hösten 2020
Förskola
Ankarets uppstartsplanering utifrån projektet "Barns möte med naturen"

Innehåll

Syftet med projektet "Barns möte med naturen" är att på ett lustfyllt sätt utforska och lära oss mer om naturen och på vilket sätt jag kan vara med och påverka, utifrån en ekologisk hållbarhet. Barnen fick som sommaruppgift att ta med sig en bild över ett möte med naturen som det varit med om. Vi kommer samla barnens sommarmöten och tankar för att skapa meningsfulla aktiviteter att mötas kring som en uppstart av utbildningen och det pedagogiska året.

Vi planerar att ha undervisning i helgrupp kring projektet och starta i barnens tankar och reflektioner kring naturen för att se vad gruppen visar störst intresse för. Vi har en avsatt projektvägg inne på avdelningen och planerar för hur och var vi kan ha en utomhus också, så att barn och vårdnadshavare kan följa med. Vi kommer i undervisningen att använda olika material, tekniker och metoder för att barnen ska få många olika sätt att lära sig på och kommer att alterneras mellan att vara i förskolans närområde och att vara i naturen lite längre ifrån förskolan.

Det vi i starten undersöker är:

1 Vilka möten med naturen visar barnen mest intresse för?

2 Vilka frågor ställer barnen?

3 Hur tänker de om sig själva som en del av naturen?

4 Hur kopplar vi det till hållbar utveckling?

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: