Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2020-08-24 09:18 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Syfte:

Under arbetet med Bråk kommer du få möjlighet att utveckla följande förmågor:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

För att utveckla ovanstående förmågor tar vi hjälp av följande centrala innehåll:

Tal i bråkform och deras egenskaper och användning i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

 

Kunskapskrav

Efter avslutat arbete behöver du visa att:

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter.

 

Arbetssätt:

genomgångar, pararbete, enskilt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk

Känner mig osäker på:
Känner mig säker men behöver öva vidare på:
Känner mig helt säker har förmågar att löas bråktal:
Kunna läsa och skriva bråktal
Kan avläsa bilder av bråk
Vet hur många delar det går på en hel
Kan storleksordna bråktal
Kan räkna ut en viss del av ett antal-tex. en fjärdedel av 20
Jämföra och storleksordna bråk
Växla mellan bråkform och blandad form
Addera och subtrahera tal i bråkform
Multiplicera och dividera bråk med heltal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: