Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Svävare

Skapad 2020-08-24 09:44 i Förslövs skola F-9 Båstad
Eleverna skall gruppvis bygga en radiostyrd svävare från en byggsats (strawbee Education). Arbetet dokumenteras och projektrapport skrivs och området avslutas med en tävling där vi utser klassens snabbaste och snyggaste svävare.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Projekt "Svävare" går ut på att Ni skall gruppvis bygga en radiostyrd svävare. Vi kommer avsluta med en tävling där vi utser den snabbaste och snyggaste svävaren.

Innehåll

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Du visar att du kan använda dig av tekniska begrepp för att beskriva metoder och material i din dokumentation.
 • Du visar förmågan att dokumentera ditt arbete med skisser och modeller när du skriver och lämnar i din slutrapport.
 • Du visar att du prövar olika lösningar och idéer och löser problem som dyker upp när du skriver en slutrapport som beskriver arbetsprocessen.
 • Dokumentation på Unikum skall även innehålla funderingar över materialval, hur tillverkas svävare idag och vad kunde vi välja istället? Kanske ett bättre alternativ ur miljösynpunkt?
 • Utveckla också på ämnet svävare generellt, när är de praktiska att använda, hur påverkar det samhället, miljön och oss

 Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Hur du/ni planerar och genomför ert praktiska arbete
 • Er förmåga att lösa eventuella problem som uppkommer under arbetets gång
 • Er förmåga att använda begrepp och sammanhang både praktiskt och teoretiskt.
 • Hur ni sammanställer slutrapporten och övrigt eget material på unikum samt hur ni kan samarbeta i gruppen

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med

 • Gemensam genomgång om svävare
 • Planera ert arbete och bygg er svävare enligt instruktion
 • Dokumentera ert arbete i en slutrapport
 • Planera för hur vi skall utse vilken svävare som är snabbast och snyggast.
 • Genomföra tävlingen.
 • Alla lämnar in slutdokumentation på Unikum. Har ni gjort en grupprapport länkar alla till denna.
 •  
 • Dokumentation

Läs i uppgiften.

Ni kommer jobba i grupper 2-3 elever/grupp. Vi har ca 6 lektioner tillgängliga för arbetsområdet.

Lektion 1

 

Lektion 2-4

 • Ni bygger er svävare enligt instruktion. Klipper ut kartongbitar för botten och roder. Målar och dekorerar dessa.

 • Glöm inte dokumentera under arbetets gång.

 

Lektion 5

 • Skriv klart er slutdokumentation

 • Utgå från mall för slutrapport på projektmallar.se (enkel)

   

Lektion 6

 • Tävling med våra svävare - Hoppas vi kan vara ute. Vilken svävare är snabbast och snyggast?

  • Hur skapar vi banan? Vill vi bygga hinder?

 

 

Uppgifter

 • Projekt svävare. - här lägger du all din dokumentation samt länk till gruppens slutrapport.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik - Bedömning av dina kunskaper för projekt svävare

Bedömningen avser

Nivå 1
Nivå 2
nivå 3
Din förmåga att
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Din förmåga att
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Dessutom för du enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för du utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för du välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Din förmåga att
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Din förmåga att
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Din förmåga att
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Dessutom kan du föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan du föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan du föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: