Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden, HT 2020, Artisterna

Skapad 2020-08-24 09:39 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Sopor och skräp - var hör det hemma!

Innehåll

Planering HT 2020

 

Mål (Lpfö)

-ett växande ansvar och intresse för utveckling och att aktivt delta i samhället

-förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

Frågeställning utifrån strävansmålet: 

Vilket ansvar finns det med skräpet som ligger i naturen och hur ska man sortera det?

 

Kriterier för strävansmålet:

-Att barnen får se att det som ligger slängt i naturen får konsekvenser för jorden och dess invånare 

-Att barnen får en kunskap var man ska slänga det olika skräpet, tex kan frukt grävas ner, plast och metall sorteras

 

Nuläge: 

Barnen vet att man ska plocka upp skräp som finns i naturen.  Med vad ska man göra med skräpet som man hittar och vad händer med skräpet om det skulle ligga kvar. 

 

Metoder för att nå målet: 

-Vi tänker att vi ska vara tydliga med hjälp av visuellt material. 

-Vi kommer att använda digitala verktyg som hjälpmedel i undervisningen. 

-Barnen som lärresurser för varandra 

-Vi kommer att reflektera med barnen för att de ska kunna se sitt eget lärande 

-Sopsamlarmonsterna

-Blue-boten

 

Undervisningsmetod 

 Poststruktuell ingång 

-Förskolans fysiska miljö har betydelse för barns lärande 

-I förskolan arbetar vi tematiskt och undviker att dela upp undervisningen i olika, avgränsade ämnen 

-Förskollärares och barnskötares förhållningssätt och agerande har betydelse för vad barn kan göra, vara och bli i olika sammanhang. 

-Undervisningen tar utgångspunkt i barns frågor och intressen, istället för att man gör en detaljerad planering av sin undervisning 

 

Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

Variation - 

Inramning - Vi kommer att rama in undervisningstillfälle med att reflektera tillsammans med barnen utifrån bilder från undervisningstillfället och ställa reflekterande frågor om vad barnen har lärt sig. 

 Mönster görs synliga - vi arbetar ut ifrån ha tydliga rutiner och mönster i vår utbildning och undervisning så att barnen känner igen sig fast det kanske är något nytt som är lärobjektet. 

Samordning av perspektiv - Vi kommer att utgå från barnens erfarenheter och ålder. Vi utökar och berikar för att utmana och vidga deras förståelse genom att lägga till begrepp i samtalet/undervisningen/ utbildningen/leken. 

Från lokalt till expansivt språk - Barnens lokala språk sätter vi ord på så det hör hur det expansiva språket låter och till slut kan använda sig av det

 

 

 

  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: