Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik, kulturell identitet, motorik, skapande. Delaktighet och inflytande, personlig och social utveckling HT 2020

Skapad 2020-08-24 10:04 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Förskolan och närmiljön utanför den.

Innehåll

Planering HT 2020

Mål (Lpfö)

-förmåga att skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

-sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i en mångfald samt intresse för de lokala kulturlivet

-intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

-förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 

Frågeställning utifrån strävansmålet:

Hur ser barn olika kulturella identiteter och kulturliv utanför förskolan, dvs i vår närmiljö? 

Hur lyssnar barnen på varandra i samarbetet?

 

Kriterier för strävansmålet:

Vi vill att barnen ska hitta nya och andra tekniker när de skapar.

Vi vill att barnen ska få en förståelse för att det finns olika kulturella identiteter, så som flera olika lekplatser, flera olika hem/hus, flera olika affärer men med ett och samma syfte.

 

Nuläge: 

När vi går utanför grindarna, på våra utdagar, så finns det bara lekplatser att besöka i vår närmiljö enligt barnen.  Vilken lekplats ska vi rösta om och besöka idag, säger barnen.

Vi ser också att barnen bygger kojor.  I kojorna sen så bor man, har en frisör eller en affär. Vi kan också se att de transporterar sig på olika sätt i de olika rollspelen, bil, cykel, tåg eller dylikt. Vi ser att barnen jämför och säger att: Min koja är finare än din eller jag åker faktiskt bil.  

 

Metoder för att nå målet: 

-Använder barn som lärresurser till varandra

-använder visuellt och digitalt material

-vi kommer att reflektera med barnen för att de ska kunna se sitt eget lärande

-tillför material som utmanar dem i bygg, konstruktion och skapande

- Blue-boten

  

Undervisningsmetod 

Poststruktuell ingång 

-Förskolans fysiska miljö har betydelse för barns lärande 

-I förskolan arbetar vi tematiskt och undviker att dela upp undervisningen i olika, avgränsade ämnen 

-Förskollärares och barnskötares förhållningssätt och agerande har betydelse för vad barn kan göra, vara och bli i olika sammanhang. 

-Undervisningen tar utgångspunkt i barns frågor och intressen, istället för att man gör en detaljerad planering av sin undervisning 

 

Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

Variation - 

Inramning - Vi kommer att rama in undervisningstillfälle med att reflektera tillsammans med barnen utifrån bilder från undervisningstillfället och ställa reflekterande frågor om vad barnen har lärt sig. 

 Mönster görs synliga -  vi arbetar ut ifrån ha tydliga rutiner och mönster i vår utbildning och undervisning så att barnen känner igen sig fast det kanske är något nytt som är lärobjektet. 

 Samordning av perspektiv - Vi kommer att utgå från barnens erfarenheter och ålder. Vi utökar och berikar för att utmana och vidga deras förståelse genom att lägga till begrepp i samtalet/undervisningen/ utbildningen/leken. 

Från lokalt till expansivt språk -  Barnens lokala språk sätter vi ord på så det hör hur det expansiva språket låter och till slut kan använda sig av det.  

 

 

 

 

 

  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: