👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan: Språklära åk 6

Skapad 2020-08-24 10:53 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi använder språk till nästan allt vi gör men sällan tänker vi på hur språket verkligen fungerar. Det kommer vi nu att lära oss mer om

Innehåll

Pedagogisk planering – Svenska: Språklära.

Viktiga begrepp: Språkljud, dubbelteckning, vokaler, konsonanter, 

 

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

 Att använda det svenska språket på rätt sätt

 

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

Eleverna kommer få lära sig:

 • Hur det svenska språket fungerar
 • Hur de ska använda det svenska språket

 

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)

 • Arbete med boken Klara svenskan Åk 6: Språklära
 • Gemensamma genomgångar, diskussioner och uppgifter.

 

Bedömning: (Såhär visar du vad du kan)

Du visar vad du kan under diskussioner, grupparbeten, exit-tickets och förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.
  Sv  4-6
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några svenska dialekter. De nordiska grannspråken. De nationella minoritetsspråken i Sverige.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Klara svenskan: Språklära åk 6

Stavning

Vidare arbete
----->
----->
Skillnad på sj-ljud och tj-ljud
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår skillnad på sj- och tj-ljuden
Du visar att du förstår sj- och tj-ljuden genom att avgöra vilket eller vilka ljud finns i olika ord.
Du visar att du förstår sj- och tj-ljuden genom att avgöra vilket eller vilka ljud finns i olika ord. Du redogör även för olika sätt ljuden kan stavas
K-ljudet före s och t
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår hur k-ljudet används före s och t
Du visar att du förstår när k-ljudet används före s och t genom att ge exempel på ord det förekommer i
Du visar att du förstår när k-ljudet används före s och t genom att ge exempel på ord det förekommer i. Du ger även exempel på minst två sätt de kan stavas
Dubbelteckning
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår när dubbelteckning ska användas
Du visar att du förstår när dubbelteckning ska användas
Du visar att du förstår när dubbelteckning ska användas. Du sorterar ord utifrån om de ska dubbeltecknas eller inte
Stavning
 • Sv  A 6
Du visar inte att du kan redogöra för hur olika vardagliga ord funkar
Du visar att du med viss säkerhet kan stava vardagliga ord
Du visar att du med säkerhet kan stava vardagliga ord. Du beskriver även varför några av dem stavas som de gör

Ordkunskap

Vidare arbete
----->
----->
Stam och ändelse
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår vilken del av ett ord som är stam och vilken del som är ändelse
Du visar att du förstår vilken del av ett ord som är stam och vilken del som är ändelse
Du visar att du förstår vilken del av ett ord som är stam och vilken del som är ändelse. Du visar hur ändelser kan göra om ett substantiv till ett verb och tvärt om
Prefix och suffix
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår begreppen prefix och suffix
Du visar att du förstår begreppen prefix och suffix.
Du visar att du förstår begreppen prefix och suffix. Du markerar på rätt sätt vilken del av ett ord som är ett prefix eller suffix.
Initialord och förkortningar
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår begreppen initialord och förkortningar
Du visar att du förstår begreppen initialord och förkortningar.
Du visar att du förstår begreppen initialord och förkortningar och ger exempel på båda.
Var eller vart?
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår när du ska använda ordet var och när du ska använda ordet vart
Du visar att du förstår skillnaden på orden var och vart
Du visar att du förstår skillnaden på orden var och vart samt vilken som ska användas när.
En eller än?
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår när du ska använda ordet än och när du ska använda ordet en
Du visar att du förstår skillnaden mellan orden en och än
Du visar att du förstå skillnaden mellan orden en och än samt vilken som ska användas när.
Liknelser eller metaforer
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår begreppen liknelser och metaforer
Du visar att du förstår begreppen liknelse och metafor
Du visar att du förstår begreppen liknelse och metafor och du ger exempel på båda.

Ordklasser

Vidare arbete
----->
----->
Substantiv
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår vad ett substantiv är.
Du visar att du förstår vad ett substantiv är och du kan avgöra om ett substantiv är skriver i singular eller plural.
Du visar att du förstår vad ett substantiv är och du kan avgöra om ett substantiv är skriver i singular eller plural. Du visar dessutom att du kan avgöra om ett substantiv är konkret eller abstrakt.
Verb
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår vad ett verb är.
Du visar att du förstår vad ett verb är. Du visar att du med viss säkerhet kan avgöra vilket tempus verbet är skrivet i.
Du visar att du förstår vad ett verb är. Du visar att du med säkerhet kan avgöra vilket tempus verbet är skrivet i.
Adjektiv
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår vad ett adjektiv är.
Du visar att du förstår vad ett adjektiv är.
Du visar att du förstår vad ett adjektiv är och du placerar lämpliga adjektiv i olika meningar.
Pronomen
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår vad ett pronomen är.
Du visar att du förstår vad ett pronomen är.
Du visar att du förstår vad ett pronomen är. Du visar dessutom att du kan avgöra om ett pronomen är personligt eller possessivt.
Prepositioner
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår vad en preposition är.
Du visar att du förstår vad en preposition är.
Du visar att du förstår vad en preposition är och du kan välja lämpliga prepositioner vid rätt tillfälle.
Adverb
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår vad ett adverb är.
Du visar att du förstår vad ett adverb är.
Du visar att du förstår vad ett adverb är och du kan avgöra vilka adverb som ska användas vid olika tillfällen.
Konjunktioner
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår vad en konjunktion är.
Du visar att du förstår vad en konjunktion är.
Du visar att du förstår vad en konjunktion är. Du kan avgöra om en konjunktion är samordnande eller underordnad.

Satslära

Vidare arbete
----->
----->
Subjekt
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår begreppet subjekt och hur det används i en sats
Du visar att du förstår begreppet subjekt och vilken roll det har i en sats
Du visar att du förstår begreppet subjekt och vilken roll det har i en sats. Du visar även att du medvetet kan använda dig av subjekt i meningar.
Predikat
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår begreppet predikat och hur det används i en sats
Du visar att du förstår begreppet predikat och vilken roll det har i en sats
Du visar att du förstår begreppet predikat och vilken roll det har i en sats. Du visar även att du medvetet kan använda dig av predikat i meningar.
Objekt
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår begreppet objekt och hur det används i en sats
Du visar att du förstår begreppet objekt och vilken roll det har i en sats
Du visar att du förstår begreppet objekt och vilken roll det har i en sats. Du visar även att du medvetet kan använda dig av objekt i meningar.
Adverbial
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår begreppet adverbial och hur det används i en sats
Du visar att du förstår begreppet adverbial och vilken roll det har i en sats
Du visar att du förstår begreppet adverbial och vilken roll det har i en sats. Du visar även att du medvetet kan använda dig av adverbial i meningar.
Huvudsats och bisats
 • Sv  A 6
Du visar inte att du förstår begreppen huvudsats och bisats
Du visar att du med viss säkerhet kan välja ut huvudsatser och bisatser ur meningar.
Du visar att du med säkerhet kan välja ut huvudsatser och bisatser ur meningar.

Språkbruk

Vidare arbete
----->
----->
Språkbruk
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
Minoritetsspråk
 • Sv  A 6
Du visar inte grundläggande kunskaper om de minoritetsspråk som finns i Sverige

Språkhistoria

Vidare arbete
----->
----->
Språkhistoria
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
Du visar inte grundläggande kunskaper om svensk språkhistoria