Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musicera åk 6

Skapad 2020-08-24 10:50 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Musik
Under åk 6 jobbar vi med grundläggande kunskaper på olika instrument.

Innehåll

Innehåll:

För att vi ska bli så bra som möjligt på detta, eller för att göra det så kul och intressant som möjligt, behöver vi förstå vad vi gör. Därför börjar jag med att förklara att toner är luft som vibrerar, som vågor, och att varje ton innehåller övertoner som är svåra att höra men gör så vi kan höra skillnad på röster och instrument. Musikinstrument är dessutom byggda efter hur övertoner bildas. Till och med musik som en bebis hittar på, eller musik för 40000 år sedan, har med övertonerna att göra. Det kanske låter svårt men det räcker med att förstå lite av detta för att det ska bli mycket lättare att göra musik.

Du får lära dig att spela ackord på både gitarr och piano och hur tonalitet fungerar på i princip alla instrument. Du får också lära dig enkla trumkomp. När vi också lägger till sång innebär det att du, tillsammans med de andra i gruppen, bildar ett band.

Ordlista:

Intervall – förhållande mellan två toner (frekvenser).

Durskala - alla sju tonerna i en tonart på rad från 1 till 7, alla tonsteg är hela utom 3-4 och 7-1 som är halva. Titta på bilderna!

Stamtoner - de vita tangenerna, med namn efter alfabetet CDEFGAB.

Tonart - får sitt namn efter den bokstav/stamton ton 1 hamnar på.

Ackord - tre eller fler toner på samma gång.

Treklang - den enklaste formen av ackord: prim, ters och kvint.

Grundläge - när ackordet tas så prim, ters och kvint ligger på rad.

Spritt läge - när ackordet tas så prim, ters och kvint inte ligger på rad.

Kvint - förhållandet mellan en ton och annan som ligger på 5 stegs avstånd eller frekvens gånger 3/2.

Ters - förhållandet mellan en ton och annan som ligger på 3 stegs avstånd eller frekvens gånger 4/5.

Oktav - förhållandet mellan en ton och annan som ligger på 8 stegs avstånd eller frekvens gånger 2.

Prim - förhållandet mellan en ton och sig själv (samma ton alltså).

Dur – när första tersen i ett ackord eller en skala är stor – två hela tonsteg.

Moll – när första tersen i ett ackord eller en skala är liten – ett helt tonsteg och ett halvt.

 Bedömning:
Sker i matrisen nedan, som kommer att fyllas på efterhand du har fått möjlighet att jobba med de olika instrumenten.
Denna bedömning görs efter varje avslutad spelperiod.

 

Uppgifter

 • Nu kör vi!

 • Visor i världen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musicera åk6

--------------->
--------------->
--------------->
Musicera
SJUNGA
Eleven deltar ej i sångaktiviteter
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
SPELA ACKORD PÅ GITARR
Eleven vet inte hur man spelar ackord på gitarr.
Eleven kan bidra till ackompanjemang med några ackord. (Vet hur man spelar ackord och kan spela minst ett ackord rätt.)
Eleven kan ackompanjera och byter då några ackord med flyt.(spelar t ex ackorden en gång per takt)
Eleven kan ackompanjera och byter då ackord med flyt.
SPELA ACKORD PÅ PIANO
Eleven vet inte hur man spelar ackord på piano.
Eleven kan bidra till ackompanjemang med några ackord. (Vet hur man spelar ackord och kan spela minst ett ackord rätt.)
Eleven kan ackompanjera och byter då några ackord med flyt.(spelar t ex ackorden en gång per takt)
Eleven kan ackompanjera och byter då ackord med flyt.
SPELA BAS
Eleven vet inte hur man ska spela på en bas (förstår inte hur bastabulatur fungerar).
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad basstämma (Förstår hur bastabulatur fungerar).
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad basstämma.
SPELA TRUMMOR
Eleven vet inte hur man ska spela ett trumkomp.
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma. (Klarar av att spela ett enkelt trumkomp men inte alltid i puls/timing)
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma
Eleven kan spela en enkel anpassad slagverksstämma.
Timing
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med timing.
Eleven sjunger eller på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Eleven sjunger eller på något instrument med god timing och med passande karaktär.

Mu
Musicera åk 6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: