Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 5

Skapad 2020-08-24 11:18 i Obbola skola Umeå
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska träna på boksamtal i grupp genom att läsa boken "Den svarta handsken" tillsammans hemma och i skolan och diskutera läsförståelsefrågor i små grupper. Vi tränar på att göra muntliga redovisningar genom att titta på UR-serien "Tungan rätt i mun" och framföra en argumentation om ett ämne jag tycker är viktigt.

Innehåll

TALA

Läsförståelse och bokdiskussioner

Vi läser delar ur boken "Den svarta handsken" gemensamt eller enskilt och sedan sitter vi i små grupper och diskuterar olika läsförståelsefrågor. I grupperna övar vi på att ställa frågor till varandra och hjälper varandra så att alla får komma till tals.

Muntlig redovisning

Vi tittar på tv-serien "Tungan rätt i mun" från UR, och den handlar om retorik (talekonst) och hur man uttrycker sig och att gester och kroppsspråk också påverkar ett muntligt framförande.

Vi gör övningar och diskussioner kopplade till de olika avsnitten i serien. Det blir träning i att uttrycka sig med kroppen, rösten och orden.

Vi förbereder, gör minneslappar eller tankekartor, tränar och genomför muntliga redovisningar i små grupper, men även i helklass.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa skönlitteratur med flyt
Du kan läsa skönlitteratur med flyt.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt.
Visar läsförståelse med kommentarer om centrala delar.
Du kan kommenterar texten med viss koppling till sammanhanget.
Du kommenterar texten med relativt god koppling till sammanhanget.
Du kommenterar texten med god koppling till sammanhanget.
tolkar och för resonemang om budskap.
Du kan föra enkla resonemang om textens budskap.
Du kan föra utvecklade resonemang om textens budskap.
Du kan föra välutvecklade resonemang om textens budskap.

Sv
Argumentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
söka information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
föra samtal
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: