Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk i Norden, språk i Sverige

Skapad 2020-08-24 11:45 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Sverige hör till det område i världen som kallas Norden. Här talas flera olika språk och dialekter. Men det är inte endast de nordiska språken som talas här. Bara i Sverige talas 150 olika "minoritetsspråk", det vill säga språk som en liten grupp människor i landet talar.

Innehåll

Planering:

  • Fördjupa er (gruppvis) i en av de svenska dialektområdena. Presentera för klassen. 
  • Genomgångar av språken i Norden och minoritetsspråk i Sverige, samt språklagstiftningen. 
  • Fördjupning om samer och samiskan. 
  • Se film Sameblod och göra uppgifter kopplade till filmen. 
  • Slutuppgift: skriv en utredande text. 

Vad är en utredande text? Hur skriver man en utredande text?

Det som ska lämnas in/redovisas är: muntlig presentation av dialektområde, arbetsuppgifter Sameblod och slutuppgift utredande text.

 

Uppgifter

  • Frågor Sameblod

  • Undersök en dialekt

  • Språkets betydelse för identiteten

Matriser

Sve
Språk i Norden, språk i Sverige

E
C
A
Språksociologi
Inlämning av Sameblod Presentation av dialekt
Du kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Du kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Utredande text: Språk och identitet
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta skriva utredande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Anpassning, citat- referatteknik
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Språk
Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: