Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi "Syror och baser" ht 20

Skapad 2020-08-24 12:29 i Rättviksskolan Rättvik
Du får gärna hjälpa mig också!!
Grundskola 8 Kemi
Ni får lära er om vad som kännetecknar en syra och en bas samt hur man kan ta reda på om ett ämne är surt eller basiskt (indikatorer, pH-skalan) Ni kommer också att få lära er om olika slags syror och baser samt vad skillnaden är mellan en stark / svag syra och bas. Vilken betydelse har pH i naturen? Vilken koppling finns till Globala Målen? Det kommer ni att veta mer om efter kursen.

Innehåll

Inledning

Vi jobbar med kapitlet som handlar om syror och baser sid. 117-142 i kemiboken. 

Här 3 Globala Mål som berörs extra mycket i kapitlet.

  

 

Under lektionerna blir det genomgångar och laborationer. Ni ska läsa/lyssna i boken, se film, öva och diskutera. I kemiboken finns uppgifter till varje delområde som övning och repetition.

Använd också ugglansno.se/kemi som komplement till boken. Där finns text som går att lyssna på, diverse länkar och självrättande test. Passar både för baskunskaper och för den som vill gå fortare fram och/eller fördjupa sig. 

Det ni ska öva på att känna till och kunna ge exempel på/ beskriva och förklara samt sätta in i sammanhang inom området är:

 • att basiskt är motsatsen till surt
 • vad som menas med neutralisation
 • ge exempel på syror som finns i livsmedel
 • vad en indikator är
 • ge exempel på två indikatorer och vilka färger dessa har i sur, neutral och basisk lösning
 • vilka pH-värden som motsvarar surt neutralt och basiskt
 • ge exempel på syror och baser i vardagen
 • namn och kemisk formel för de tre starka syrorna
 • berätta om de starka syrornas egenskaper och användningsområden
 • veta att det finns joner och att dessa kan vara positiva eller negativ
 • redogöra för hur positiva och negativa joner bildas
 • veta vilka joner som finns i syror och baser
 • förstå skillnaden mellan starka och svaga syror
 • förstå skillnaden mellan koncentrerad och utspädd lösning
 • förklara neutralisation som en reaktion mellan vätejoner och hydroxidjoner • förstå vad en buffert är
 • ge exempel på oädla och ädla metaller
 • redogöra för vilka syror som löser upp vilka metaller • känna till de senaste upptäckta syrorna

Arbetssätt / undervisning:

 • arbeta med instuderingsfrågor
 • genomgångar med diskussioner
 • film
 • laborationer
 • Vad som menas med surt och basiskt, indikatorer, pH-skalan, sid. 118-120. Testa dig sid 120
 • Olika syror, användningsområden och var vi hittar dem, sid 121-125. Testa dig sid. 122 och 125
 • Olika baser, användningsområden och var vi hittar dem, sid 126128. Testa dig sid. 128

 

Bedömning:

 • muntliga diskussioner 
 • laborationer
 • Annan bedömningsuppgift

Uppgifter

 • Ke Vår livsmiljö 40

 • Ke Syror och baser v 39-40

 • Kemi Försurning v 38

 • Säkerhetstest aug 20

 • Kemi säkerhetsprov aug 20

 • Kemi-Säkerhetsprov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: