Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2020-08-24 12:37 i Hällaryds skola Karlshamn
Vi kommer att arbeta med tema Demokrati under ungefär en månad. I temat kommer du bland annat att få lära dig om vad demokrati är, hur demokratiska beslut fattas, hur ett val går till och om hur man kan visa vad man tycker. Du kommer också att få lära dig lite om hur demokratins historia ser ut. Temat tar sin utgångspunkt ur den skönlitterära boken "Kriget om källan" av Cannie Möller.
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap Svenska som andraspråk
Vad är demokrati? Vad är politik? Varför ska man rösta? Varför kan man inte rösta om allt? När är det viktigt att säga vad man tycker? Var går gränsen för vad man får säga?

Innehåll

Kursplanens syfte

Syftet med temat är att du ska få lära dig mer om hur människorna och samhället påverkar varandra. Du ska få lära dig mer om mänskliga rättigheter och om demokratiska arbetssätt. Du ska få träna din förmåga att samtala, att uttrycka egna åsikter och att kunna framföra och bemöta argument.

Målen för temat är att du:

 • lär dig vad demokrati är och hur det kan fungera
 • lär dig lite om demokratins historia
 • vet lite om val och lite om olika politiska partier
 • blir bättre på att lyssna, diskutera och argumentera
 • vågar, kan och vill uttrycka din åsikt i många olika sammanhang, både i tal och i skrift
 • aktivt tar avstånd från att människor utsätts för kränkande behandling

Undervisning/arbetssätt

I undervisningen kommer du att få:

* Visa hur du tänker om texten i studieboken i diskussioner.

* Presentera ditt eget parti och framföra argument om varför man ska rösta på just ert parti.

* Se filmer om demokrati.

* Läsa om demokrati i skolan, i kommunen och i landet i din Samhällskunskapsbok.

* Lära dig om demokrati och om diktatur.

* Lära dig om demokratins historia.

* Träna dig mycket på att samtala, uttrycka egna åsikter och att framföra och bemöta argument.

* Träna dig på att skriva argumenterande texter.

Kommer att bedöma/dokumentation

Vi kommer att bedöma:

* Ditt deltagande på lektionerna. Det är viktigt att du deltar aktivt genom att utföra de olika arbetsuppgifter du får, både individuella och i grupp. Du deltar genom att uttrycka egna åsikter och framföra argument för dessa, men också genom att lyssna och ta del av dina kamraters tankar och åsikter.

* Dina kunskaper om hur ett demokratsikt samhälle fungerar. Du ska kunna berätta om vem som bestämmer i kommunen och om vem som bestämmer i Sverige dvs hur de politiska samhällsstrukturera i vårt samhälle fungerar.

* Dina kunskaper om vad demokrati och diktatur är samt dina kunskaper om demokratins historia.

* Dina kunskaper i att läsa, förstå och diskutera skönlitteratur och faktatexter skrivna för barn och ungdom, inom ämnet demokrati.

* Dina kunskaper om hur man skriver en argumenterande text.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv

Matriser

Sv Sh SvA
Samhällskunskap

Samhällskunskap

På väg
E
C
A
Undersöka strukturer i samhället
Du kan med stöd undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda.
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda.
Använda begrepp
Du har svårt för att använda ord och begrepp när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Påverka beslut
Du har svårt för, eller kan med stöd diskutera hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du har svårt för, eller kan med stöd diskutera saker som minskar människors möjlighet att påverka.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjlighet att påverka.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjlighet att påverka.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjlighet att påverka.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Du har svårt för, eller kan med stöd diskutera och värdera vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Demokrati
Du har inga eller få kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du kan med stöd diskutera hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din omgivning.
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din omgivning.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din omgivning.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din omgivning.
Information och källor
Du har svårt för, eller kan med stöd använda olika källor för att söka information om samhället. Du kan med stöd diskutera hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.

Svenska/Svenska som andraspråk

På väg
E
C
A
Läsa
Läsa med flyt
Du försöker läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar med flyt.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsa
Läsförståelse
Du har viss läsförståelse när du läser olika texter. Du försöker göra enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du försöker kommentera innehållet.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt,
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt,
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt,
Läsa
Läsförståelse och egna erfarenheter
Du kan till viss del förstå och du försöker diskutera olika slags texters budskap. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du försöker beskriva vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva
Skriva en argumenterande text
Du försöker skriva en argumenterande text med tydligt innehåll. Din text är till viss del uppbyggd på ett bra sätt och du försöker variera ditt språk.
Du kan skriva en argumenterande text med ganska tydligt innehåll. Din text är uppbyggd på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva en argumenterande text med tydligt innehåll. Din text är uppbyggd på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva en argumenterande text med mycket tydligt innehåll. Din text är uppbyggd på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skriva
Använda skrivregler
Du försöker och kan till viss del använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Samtal
Du försöker ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Muntlig redovisning
Du försöker förbereda och hålla en enkel redovisning med början, innehåll och slut. Du försöker anpassa din redovisning till de som lyssnar och till budskapet.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: