Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 8

Skapad 2020-08-24 12:42 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Kommunen
Grundskola 8 Samhällskunskap
Vi tar avstamp i de mänskliga rättigheterna & barnkonventionen. Fortsätter med politik och lär oss om ideologier. Vidare undersöker vi hur en kommun fungerar: Sverige är indelat i 290 områden, som kallas kommuner. Det är kommunen som ser till att det finns allt som kommunens invånare behöver, t.ex. skolor, omsorg, vatten, värme, avlopp, vägar m.m. De som bor i kommunen väljer vilka som ska styra i kommunen och invånarna betalar även skatt och avgifter till kommunen, pengar som används till att sköta om kommunen. Vi tittar även på vad som menas med massmedia och källkritik.

Innehåll

Syfte och mål

Syftet och målet med att arbeta med det här området är att:

- du ska visa att du kan förklara vad som menas med de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Du ska     kunna ge exempel på hur de följs, eller inte följs, i olika delar av världen.

- du ska förstå begreppet ideologi och kunna redogöra för huvuddragen i flera olika ideologier som liberalismen,    konservatismen och socialismen.

- du ska veta hur en kommun är uppbyggd och fungerar.
- du ska utveckla kunskaper om din kommun och hur man kan påverka politiker i din kommun.
- du ska öka förståelsen för  den egna insatsens betydelse för att kunna påverka samhället.

- du ska kunna förklara begreppet massmedia och förstå dess betydelse

- du ska kunna söka information om samhället i olika källor och föra resonemang om källornas användbarhet

Bedömning - vad och hur?

Jag kommer att bedöma:

- dina kunskaper om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen

- dina kunskaper om vad politik är samt huvuddragen i några olika ideologier

- dina kunskaper om kommunens uppbyggnad och verksamhet.
- din insikt och förståelse för hur man som enskild individ eller grupp kan påverka sin kommun.

- dina kunskaper om massmedia och källkritik

Hur kommer jag att bedöma?
- Muntlig aktivitet under lektionerna
- Skriftliga läxförhör och prov.

 

Undervisning och arbetsformer.

Så här kommer vi att arbeta:
- Filmer

- Genomgångar 

- Gruppövningar

- Läsa, svara på instuderingsfrågor och göra uppgifter

DU HITTAR DETALJERAD INFORMATION I DIN PLANERING PÅ CLASSROOM

Uppgifter

 • Förhör - Politiska Ideologier

 • Förhör Politiska Ideologier

 • Prov Kommuner & Landsting/Regioner

 • Förhör Politiska Ideologier

 • Förhör Barnkonventionen & Mänskliga rättigheter

 • Politiska Ideologier

 • Mänskliga Rättigheter och barnkonventionen

 • Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

 • Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

 • Förhör Mänskliga Rättigheter och barnkonventionen

 • Mänskliga Rättigheter och Barnkonventionen

 • Förhör Politiska Ideologier

 • Prov Kommuner och Landsting/Regioner

Matriser

Sh
Samhällskunskap - kunskapkrav år 7-9 Lgr 11

Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen.
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
1.
reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
2.
analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
3.
analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
4.
uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
5.
söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
6.
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: