Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mera Favorit matematik 2A, kapitel 1

Skapad 2020-08-24 13:00 i Villaskolan Kristianstad
Favorit Matematik 2A – Kapitel 1, Talen 0–100
Grundskola 2 Matematik
Mera Favorit Matematik 2A – Kapitel 1, Talen 0–100

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

• talen 0–100

• addition och subtraktion inom talområdet 0–100, utan tiotalsövergång

• huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att:

• repetera tiokompisarna

• räkna tiotalsövergång vid addition och subtraktion med bildstöd

• räkna tiotalsövergång vid addition och subtraktion med hjälp av en tallinje

• skriva tal som saknas i hundratavlan

• skriva tals grannar inom talområdet 0–100

• öva på tals placering i hundratavlan med hjälp av spel

• öva på en siffras värde beroende på plats i positionssystemet med hjälp av spel

• addera ental till ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

• addera ental och tiotal till ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

• subtrahera ental från ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

• subtrahera ental och tiotal från ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

• lyssna på en ramberättelse med matematiskt innehåll

• delta i samtal och diskussioner utifrån en samtalsbild

• titta på en samtalsbild och svara på frågor kring den

• svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionens innehåll

 

Bedömning

Vad bedöms?

Det som bedöms är de konkretiserade målen som finns beskrivna i varje kapitels pedagogiska planering.

Hur sker bedömningen?

Efter varje arbetsområde gör eleverna en självskattning, en diagnos och ett summativt prov.

Matriser

Ma
Favorit matematik 2A, kapitel 1

Behöver träna vidare
Viss säkerhet
Säker
Tiokompisar
Talets grannar 0-100
före - efter hundraruta
Additon inom talområdet 0-100
utan tiotalsövergång
Tiotalsövergång vid addition
med bildstöd
Tiotalsövergång vid addition
utan bildstöd
Subtraktion inom talområdet 0-100
utan tiotaldövergång
Tiotalsövergång vid subtraktion
med bildstöd
Tiotalsövergång vid subtraktion
utan bildstöd
Huvudräkningsuppgifter
svara på muntliga uppgifter
Samtal och diskussioner
svara på frågor kring en bild svara på frågor kring en räkneuppgift delta i samtal kring en samtalsbild delta i diskussioner kring en samtalsbild
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: