Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gustav Vasa och hans söner

Skapad 2020-08-24 13:11 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Vasatiden
Grundskola 6 Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu kommer en ny tid. Den varar mellan åren 1523-1611 och kallas för Vasatiden. Under denna period styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan hans söner och barnbarn. Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället? Vilka spår kan vi se av Vasatiden idag?

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen kommer du att:

 • utveckla kunskaper om vad som hände under Vasatiden (samt orsaker och konsekvenser)
 • lära dig vilka det var som regerade och hur det förändrade Sverige
 • utveckla kunskaper om olika historiska sammanhang, händelser och gestalter
 • få reflektera och resonera kring konsekvenser och samband av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar
 • få lära dig hur människor levde, hur kyrkan utvecklades och varför det skedde 
 • få lära dig historiska begrepp kopplade till Vasatiden samt vad som skedde i världen under samma tidsperiod 


Mål

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till:

 • Gustav Vasa och hans liv och vilken betydelse han haft för det svenska samhället 
 • andra viktiga personer och händelser under Vasatiden
 • och förstå bakgrunden till och sambanden mellan några viktiga händelser under Vasatiden
 • och kunna berätta om hur det var att leva under Vasatiden, samt kunna jämföra med andra tider/länder.
 • vad källkritik är och varför det är viktigt (likheter och skillnader mellan hur Vasatiden framställs i olika skrifter)
 • och förstå samband mellan Vasatiden och vår tid (levnadsvillkor, traditioner m.m.)
 • centrala ord och historiska begrepp.

Arbetssätt

Under arbetsområdets gång kommer vi att arbeta med följande:

 • Genomgångar
 • Diskussioner i grupp
 • Bearbetning av begrepp 
 • Enskilt arbete utifrån texthäften
 • Faktafilmer 
 • Skapande av tidningssida
 • Analysera och beskriva utifrån bilder

 

Ord och begrepp

Efter arbetsområdet bör du känna till följande begrepp:

 • Reformationen, staten, statskyrka, statskassa, uppror, påven, protestanter, katoliker, Dackefejden, boktryckarkonst, gods, arvrike, inbördeskrig, kronologi, flotta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: