Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formella och informella brev

Skapad 2020-08-24 13:14 i Slättängsskolan Kristianstad
Det här är en LPP om att skriva informella och formella brev.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Formella och informella brev. Du får lära dig skillnaderna på dessa samt hur du skriver båda sorterna.

Innehåll

Varför ska vi lära oss skriva brev?

Brevskrivning hör lika mycket till ämnet livskunskap som svenska och det ger dig språklig makt att kunna skriva brev. Du kommer behöva skriva brev någon gång i ditt liv och om jag får gissa tror jag i alla fall att nästan alla kommer behöva skriva ett personligt brev när ni ska söka jobb. Det krävs idag och då är det viktigt att du vet hur du ska skriva ett sådant brev. Det ska du få lära dig! Du ska också få lära dig skriva ett brev där jag bestämmer ramarna, att skriva efter ett visst manus med egen chans till personlig vinkling.

Nedan ser du syftespunkterna som ligger till grund för brevskrivning. Dessa är hämtade från läroplanen och kursplanen i svenska.

Hur ska vi göra?

Vi ska lära oss skillnader på brev genom att ni ska få läsa och skriva egna av båda sorterna.

Vi kommer börja med de informella breven, de som är personliga och som skrivs (i detta fall) till dig själv i årskurs nio. Ett brev där du väljer innehållet, där du i stort sett kan skriva som du vill bara du följer de vanliga reglerna: datum, plats, hälsningsfras och avslut. I Classroom (7ASV) har jag bifogat ett dokument med tips på vad brevet kan innehålla. Detta brev ska skrivas för hand och sedan läggas i ett kuvert som du får av mig. Jag sparar detta brev till du slutar nian.

Du ska också skriva ett formellt brev till mig. Svara på mitt brev. Tänk på att följa mallen hur man skriver ett brev. Se till exempel hur mitt brev ser ut och följ det. Använd ett korrekt språk och stavning. Du skriver brevet i ett dokument öppnat i Classroom (7ASV). 

 

Vad kommer jag bedöma?

Jag kommer titta på följande saker i ditt formella brev:

* Hur väl du använder dig av skriftspråkets regler. Här är det viktigt att talspråk INTE existerar!!
* Hur väl du presenterar dig.
* Hur väl du förhåller dig till genren (har med det som ska ingå i brev).

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Matris skriftlig produktion

Skriva olika slags texter anpassade för årskursen.
BREV
Skriver texter där inga eller enstaka drag av genren förekommer. Behärskar inte de språkliga normerna.
Kan skriva enkla texter. Följer i huvudsak genren och de språkliga normerna.
Kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation. Följer genren och de språkliga normerna relativt väl.
Kan skriva väl fungerande och välutvecklade texter. Utnyttjar genrens möjligheter väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: