Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 1

Skapad 2020-08-24 13:21 i Stadsskogenskolan Alingsås
Normer och regler, klassråd, omvärldsuppfattning, barns rätt, trafik, religion
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under år 1 kommer vi bland annat att beröra följande arbetsområden i arbetet med Samhällsorienterande ämnen: Normer och regler, klassråd, omvärldsuppfattning, barns rätt, trafik, religion samt vårt samhälle. Hur skolan såg ut förr i tiden.

Innehåll

Ämne: ( Formell del )

Arbetsområde:

Under år 1 kommer vi bland annat att beröra följande arbetsområden i arbetet med Samhällsorienterande ämnen: Normer och regler, klassråd, omvärldsuppfattning, barns rätt, trafik, religion samt vårt samhälle.

Syfte:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.

Centralt innehåll:

 

Kunskapskrav:

 

 

Ämne: ( Elev del )

Arbetsområde:

Under år 1 kommer vi bland annat att beröra följande arbetsområden i arbetet med Samhällsorienterande ämnen: Normer och regler, klassråd, omvärldsuppfattning, barns rätt, trafik, religion samt vårt samhälle.

Konkreta mål:

* Du ska känna till reglerna som gäller på skolan och i din livsmiljö.

* Du ska ha kännedom om hur ett klassråd går till och varför vi har det.

* Du ska få titta på Lilla aktuellt.

* Du ska ha viss kännedom om barns rättigheter (barnkonventionen).

* Du ska ha viss kännedom om trafiksäkerhet.

* Du ska ha kännedom om några berättelser i Bibeln samt ha kännedom om religionerna kristendom, judendom och islam. 

* Du ska ha kännedom om några centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård och räddningstjänst.

* Du ska ha viss kännedom om hur skolan fungerade förr i tiden.

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att delta i uppgifter och diskussioner.

 

 

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med skolans trivselregler, genom bl a diskussioner och bilduppgifter.

Vi kommer att arbeta med EQ och bl a se på film och samtala om hur man är en bra kompis.

Vi kommer att samtala om hur ett möte går till och därefter ha klassråd.

Vi kommer att samtala om Barnkonventionen. 

Vi kommer att arbeta med hur man beter sig "gatsmart" i trafiken, betydelsen av reflexer och cykelhjälm samt vanliga trafikskyltar/ vägmärken.

Vi kommer att arbeta med några berättelser ur Bibeln samt religionerna kristendom, judendom och islam. 

Vi kommer att arbeta med några centrala samhällsfunktioner som t ex sjukvård och räddningstjänst.

Vi kommer titta på hur det såg ut förr i skolan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: