Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning och läsförståelse Åk 7

Skapad 2020-08-24 13:27 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Läs en bok så blir du klok...

Innehåll

Mål för elev

Du ska bli bättre på att läsa och förstå skönlitterära texter så att du kan upptäcka texternas budskap, både de tydliga och de otydliga.

 

Innehåll

Du kommer att läsa en skönlitterär bok samt lyssna på olika skönlitterära texter.

Du kommer, varje vecka, att skriftligt svara på textfrågor och/eller du kommer att delta i samtal kring det vi läser.

Du kommer att skriva en bokrecension.

 

Genomförande

Du ska under läsningen föra läslogg. Det du skriver i den kommer du att diskutera i en mindre grupp eller i helklass.

 

Redovisning

Du deltar under lektionstid genom att läsa eller lyssna (högläsning) och du gör uppgifterna till texten varje vecka.

Du deltar aktivt i de gemensamma samtalen.

Du lämnar in ditt svenskhäfte där du för läslogg. 

Du lämnar in din bokrecension. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
    Sv  7-9
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
    SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Bedömningen gäller

-
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Svenska
Förmågan att läsa skönlitteratur.
  • Sv  7-9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, väja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Svenska
Förmågan att förstå skönlitteratur.
  • Sv  7-9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Svenska
Förmågan att tolka texten och att uppfatta dess budskap
  • Sv  7-9
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: