Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, grundplanering åk 1

Skapad 2020-08-24 13:36 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Lgr 11

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Undervisning

Du kommer att  träna din kropp så att du blir ännu bättre på att springa, hoppa, klättra och röra dig till musik. Du kommer att få lära dig många lekar, idrotter och spel både inomhus och utomhus och träna på att följa spelregler. Du kommer att få lära dig många nya ord och begrepp och hur man undviker skador. 

Konkreta mål

- Du klarar att delta i alla olika lekar och spel på ett bra sätt.
- Du klarar att följa regler och visa hänsyn.
- Du klarar att röra dig i takt till musik.
- Du kan berätta vad du ska göra för att hålla dig frisk.
- Du kan förklara hur man undviker olyckor och skador när man leker eller spelar något ute eller inne.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur bra du klarar:

- att delta i alla olika lekar och spel på ett bra sätt.
- att följa regler och visa hänsyn.
- att röra dig i takt till musik.
- att berätta vad du ska göra för att hålla dig frisk.
- att förklara hur man undviker olyckor och skador när man leker eller spelar något ute eller inne.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: