Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 3

Skapad 2020-08-24 13:44 i Kattarps skola Helsingborg
Vad eleverna minst ska ha nått i sin matematiska utveckling efter sitt andra skolår i Kunskapsstaden Helsingborg.
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer under året jobba i matematikens underbara värld.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Målet med undervisningen är att utveckla din matematiska förmåga. 

Detta kommer området handla om
Vi kommer arbeta med följande moment:

 • Ental, tiotal och hundratal
 • Mönster
 • Skriftliga räknemetoder
 • Likhetstecknets betydelse
 • Multiplikation
 • Division
 • Bråk
 • Pengar
 • Klockan
 • Enhetsomvandling
 • Area 
 • Problemlösning 
 • Tabell och diagram 
 • Sannolikhet

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • använda huvudräkning för att räkna addition i talområdet 1-100
 • använda huvudräkning för att räkna subtraktion  i talområdet 1-100
 • använda huvudräkning för att räkna multiplikation.
 • välja och använda skriftliga räknemetoder vid addition
 • välja och använda skriftliga räknemetoder vid subtraktion
 • beskriva tals värde i förhållande till varandra
 • använda likhetstecknet på rätt sätt
 • lösa matematiska problem
 • mäta olika längder med relevanta längdenheter samt kunna omvandla till annan enhet. 
 • skriftligt beteckna enkla bråk samt kunna göra enkla beräkningar med bråk. 
 • förstå pengars värde och göra enkla växlingar
 • kunna berätta vad klockan är både med analog och digital klocka. 
 • kunna läsa av och skapa ett diagram och en tabell. 
 • kunna beskriva hur stor senolikheten är att något speciellt ska inträffa. 

Så här kommer vi att arbeta...

Vi kommer att arbeta med olika arbetsområden där vi arbetar med matematik på olika sätt. ex:

Skriftligt
Muntligt
Laborativt
Lek
Beskrivningar
Mätningar

Detta ska bedömas...

Genom den degliga undervisningen och genom samtal om mattematik. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: