Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2020-08-24 13:47 i 223931 Förskolan Torget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Här kommer ni att få ta del av hur man på ett nyfiket,lustfyllt och utforskande sätt kan introducera högläsning.

Innehåll

 

Formulera en projektfråga –

 

Hur kan vi pedagoger arbeta för att skapa ett lustfyllt och inspirerande lärande kring högläsning?

 

 

 

Formulera projektbeskrivning

 

 

 

       VAD:

 

Genom projekt högläsning ska varje barn få möjlighet till att på ett lustfyllt och nyfiken sätt utforska olika typer av högläsning. Exemeplvis kan detta vara högläsning av bok, berättande av flanosagor eller samtala kring bilderböcker. Barnen ska få möjlighet att utveckla sitt ordförråd men även utveckla en uppfattning kring innehållet samt utvecklar möjligheter till att arbeta vidare genom andra estetiska uttrycksformer.

 

 

 

  

 

       VARFÖR? (Syfte)

 

Utifrån Hägersten-Liljeholmens satsning på språket har vi valt att fördjupa arbetet med högläsning och samtal om text.  I den nya reviderade läroplanen beskrivs att högläsning och samtal om text ska alla i förskolan få möjlighet att ta del av. Syftet med högläsning är att få igång barns tankar om text och bild samtidigt som man får möjlighet till ett utvecklat ordförråd och upptäcka nya saker tillsammans.  

 

 

 

·        

 

 

 

       HUR?

 

Vi kommer att på olika sätt, både i smågrupper och större grupper bjuda in barnen till att skapa ett intresse för högläsning. Vi kommer utgå från barnens intresse kring ämnet för att på ett lustfyllt och meningsfullt sätt göra barnen så delaktiga som möjligt. Vi kommer låta barnen vara med och reflektera och diskutera kring begreppet högläsning. Under projektets gång kommer vi genom dokumentation att ta tillvara barnens tankar och funderingar och utifrån det skapa olika lärande situationer som är meningsfulla för barnen. Vi kommer också ta tillvara dem spontana situationerna som kommer kunna uppstå under vardagen.  

 

 

 

        VEM?

 

Vi kommer arbeta i smågrupper och utifrån barnens behov. Vi kommer även ta tillvara på situationer som uppstår spontant under vardagen oavsett i vilken miljö vi befinner oss i.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: