Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1B

Skapad 2020-08-24 13:53 i Stadsskogenskolan Alingsås
I matematiken kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik. Vi utgår från Favorit matematik-bokens kapitel.
Grundskola 1 Matematik
Under vårterminen arbetar vi med taluppfattning. Vi arbetar även med geometri, mätning av längd och tid, problemlösning, sannolikhet samt algebra.

Innehåll

 

Du kommer utveckla din förmåga att:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 • Föra och följa matematiska resonemang.

 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Detta kommer vi arbeta med:

Taluppfattning och naturliga tal

 

 • Naturliga tal 0-100
 • Tallinjen 0-20
 • Fler, färre och lika många
 • Jämna och udda tal
 • Tiobassystemet, ental, tiotal, växla tio
 • Pengar 0-100
 • Samband addition och subtraktion, talfamiljer 
 • Hälften och dubbelt
 • Räkneberättelser
 • Addition, tiotalsövergång från talen 2-9
 • Subtraktion, tiotalsövergång från talen 11-18

 

Mätning

 • Klockans hela och halva timmar. Minuter.
 • Mätning med centimeter
 • Andra måttenheter

 

 

Algebra

 

 • Vilken term fattas? 2+_=3, 7-_=2
 • Uppfatta och fortsätta enkla talmönster ex. 10, 20, 30 …, 2, 12, 22 …

 

 

Geometri

 

 • Namn och bild för fyrhörning, triangel, cirkel, vinkel, sida, hörn, punkt, linje, sträcka
 • Jämföra figurer och se likheter och skillnader
 • Geobräde
 • Tvådimensionella figurer
 • Rita av enkla figurer från rutsystem
 • Symmetrilinje, symmetrisk spegelbild
 • Symmetri i naturen och vardagen

 

 

Sannolikhet

 

 • Stapeldiagram, fylla i, jämföra

 

  

Problemlösning

 

 • Problemlösning med vardagliga händelser
 • Strategi för problemlösning
 • Räkneberättelser
 • Formulera matematiska uttryck

 

Du kommer lära dig genom att:

 • Arbeta laborativt.
 • Diskutera och resonera matematik.
 • Färdighetsträna i Matteboken.
 • Färdighetsträna på iPad och andra uppgifter.
 • Spela spel.
 • Befästa och resonera runt begrepp.
 • Möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp

 

Bedömning av dina kunskaper kommer att göras:

 • i gemensamma diskussioner och aktiviteter
 • i enskilt arbetet och i grupp/par-arbete
 • med hjälp av Skolverkets bedömningsstöd: muntligt och skriftlig
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: