Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyckostjärnan - ABC klubben Fk

Skapad 2020-08-24 13:57 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola F Svenska Bild
Under läsåret kommer vi att arbeta utifrån ABC-klubbens läromedel för förskoleklass, Lyckostjärnan. Vi kommer att läsa 12 magiska berättelser som lämnar medvetet plats för samtal. I arbetsboken finns det uppgifter som knyter an till högläsningsberättelsen och samtalen. Arbetsboken innehåller även varierande läs- och skrivuppgifter till varje bokstav. Här kommer du att få bekanta dig med bokstäverna i alfabetet, vad de heter och hur de låter. Du kommer också få träna på att skriva bokstavsformerna.

Innehåll

 

Tidsperiod

 • HT/VT i förskoleklassen

 

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • alfabetet och alfabetisk ordning.
 • sambandet mellan ljud och bokstav.
 • bokstäver och andra symboler för att förmedla ett budskap.

Tala, lyssna och samtala

 • att samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga hädelser. 
 • att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och sakprosatexter

 • samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 • berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.  
 • rim, ramsor och andra ordlekar.
 • digitala verktyg och medier för kommunikation.

Språkbruk

 • ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter.
 •  hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
 • säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

 

Vad ska jag lära mig

 • kunna berätta i grupp och lyssna på andra.
 • kunna återberätta en händelse eller saga så att andra förstår vad jag menar.
 • kunna beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
 • kunna förklara så att andra förstår vad jag menar.
 • kunna tala om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
 • bokstavskunskap, kunna vad bokstäverna heter och låter.
 • kunna befästa pennfattningen.

 

Hur ska jag lära mig

 • högläsningsbok - berättelserna lämnar medvetet plats för samtal
 • samtalsbilder - som är kopplade till varje berättelse för det språkutvecklande samtalet
 • arbetsbok -  uppgifter som knyter an till högläsningsberättelsen och samtal
 • arbetsbok - bokstäverna
 • bild och pyssel
 • lek

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv Bl
Lyckstjärnan - ABC klubben Fk

Nivå 1
Behärskar inte
Nivå 2
På god väg
Nivå 3
Behärskar
Aspekt 1
kunna berätta i grupp och lyssna på andra
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11  -
Aspekt 2
kunna återberätta en händelse eller saga så att andra förstår vad jag menar
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11  -
Aspekt 3
kunna beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11  -
Aspekt 4
kunna förklara så att andra förstår vad jag menar
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11  -
Aspekt 5
kunna tala om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åskikter
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11  -
Aspekt 6
bokstavskunskap, kunna vad bokstäverna heter och låter
 • Gr lgr11  -
Aspekt 7
kunna befästa pennfattningen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: