Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hänsyn i leken

Skapad 2020-08-24 14:01 i 023201 Förskolan Bergsgården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Vi vill att barnen ska lära sig att ta hänsyn och samarbeta i leken.

Innehåll

1. Kartläggning Vi arbetar med att få ihop vår nya barngrupp. Våra "gamla" barn fungerar som förebilder för de nya barnen. Barnen håller på med bygg-och konstruktionslek, sortering och kategorisering (bilar i rad) och grovmotorisk lek.

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande Vi vill skapa en trygg barngrupp som leker tillsammans och kan ta hänsyn till varandra och lösa (enklare) konflikter. Vi vill att barnen ska fortsätta utveckla sitt tekniska kunnande och matematiska begrepp genom att bygga och konstruera, sortera och kategorisera.

3. Läroplansmål att arbete mot för att möta målbilden Se nedan

4. Organisering av miljö och material för att nå målbilden:

     a: så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden På gården ska vi se till att det finns tillgängligt byggmaterial: klossar, byggplattor och kartonger och närvarande pedagoger som kan benämna, stimulera och hjälpa till med konflikthantering. För att få ihop vår grupp och skapa en lugnare utemiljö går vi iväg till lekparker och skogen flera gånger i veckan. Där kan barnen utveckla sin grovmotorik.

     b: så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden Tillgängligt byggmaterial: lego, magneter, kartonger, finmotoriskt koncentrationsmaterial (sockerströare/tandpetare), vattenlek. Närvarande pedagoger.

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen Vara nära barnen, sätta igång leken och leda vid behov, hjälpa till att lösa konflikter, skydda leken, vara tillåtande.

6. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden Gå till skogen med avdelningen och tvärgrupp, sångsamlingen, läsning inne och ute, skapande.

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete Ta bilder, skriva lärloggar, sätta upp dokumentation på staketet så att föräldrarna kan se den.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: