Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik HT-år 2

Skapad 2020-08-24 14:00 i Nygårdsskolan F-4 Linköping
Grundskola 2 – 3 Teknik
Vi kommer arbeta med teknik som är elevnära och finns i hemmet, skolan och fritiden.

Innehåll

Innehåll:

Vi kommer arbeta med teknik som är elevnära och finns i hemmet, skolan och fritiden. Vi kommer att konstruera löpande under terminen och även påbörja arbete kring analog programmering. 

Begrepp:

Teknik, uppfinning, konstruktion, analog programmering, digital programmering. 

Bedömning:

Aktivt deltagande under lektionerna, dvs. lyssna och dela med sig av sina tankar, bidra till diskussion. Bidra med idéer och tankar till konstruktionsarbetet. 

Elevinflytande:

Påverka innehållet i lektionerna. 

Utvärdering:

Vi gör eftertest där eleverna ska märka ut tekniska lösningar i närområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: