Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LS Bokprojekt 20/21

Skapad 2020-08-24 14:06 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Hur en bok blir till
Grundskola F – 3 Modersmål
"Das schlaue Buch vom Büchermachen" av Daniel Napp. Hur blir en bok till? Var får författaren sina idéer ifrån, vem rita bilderna och vem kontrollera att språket blir rätt? Först ska vi ta reda på allt, sedan kommer du att bli författare, lektor och illustratör.

Innehåll

Innehåll

1. Varför ska vi arbeta med det här?

Du ska utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift samt att sammanfatta det som hörs i egna ord och uttrycka dig i berättande och beskrivande form både muntligt och skriftligt

2. Det här kommer du att få undervisning om:

- högläsning, hörförståelse

- ämnesord och begrepp 

- hur du formulerar och uttrycker dig berättande och beskrivande både muntligt och skriftligt

- hur du skriver olika texter i form av berättande texter, personbeskrivningar, bildbeskrivningar

3. Det här vill jag att du ska lära dig:

- ämnesord och begrepp för att kunna beskriva och berätta

- formulerar egna berättelser och hela meningar, samt korta texter

4. Så här kommer vi att arbeta:

Vi läser gemensamt och växla mellan högläsning och egen läsning

- Vi tränar i grupp och på egen hand t ex stavning och hur man formulera och uttrycker sig i de olika textformer

5. Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

- Delvis kommer du få feedback av dina klasskamrater, delvis av din lärare

- du kommer regelbunden få personligt, skriftligt eller muntligt, återkoppling av din lärare, så att du utvecklas

- kunskapsbedömningen sker två gånger på året på unikum 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: