Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samlevnad och kroppen.

Skapad 2020-08-24 14:03 i Stråtjära skola Söderhamn
Sex och samlevnad, människokroppen åk 6
Grundskola 6 Biologi
Vad händer i flickans respektive pojkens kropp under puberteten? Detta ett brett område som handlar om mycket mer än sex. Ordet samlevnad betyder gemenskap, samvaro och samexistens – att leva tillsammans med andra. Under vårt liv lever i olika slags relationer med andra människor. I detta arbetsmoment behandlar vi även vikten av samtycke och identitet.

Innehåll

Tidsintervall

Start v.35 - tillsvidare

Mål

 • Ha kunskap om vad som händer med flickans och pojkens kropp under puberteten

 • Ha kunskap om hur man kan förebygga och behandla de vanligaste sjukdomarna

 • Ha kunskap om mannens och kvinnans underlivsanatomi

 • Ha kunskap om preventivmedel

 • Ha kunskap om vår fortplantning, hur ett barn blir till och utvecklas i mammans kropp

 • Ha kunskap om de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna

 • Känna till skillnaden mellan bisexualitet, homosexualitet och heterosexualitet

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att läsa texter tillsammans, titta på filmer från utbildningsradion, genomföra diskussioner samt söka information med hjälp av digitala verktyg samt agera källkritiskt i detta arbete. 

Du kommer att få möjlighet att visa vad du har lärt dig genom aktiv medverkan i diskussioner, göra egna redovisningar där du själv bestämmer hur du ska redovisa uppgifterna exempelvis powerpoint, muntligt, teater, sång, planscher, skriva och rita egna bilder, skriva på dator och infoga egna bilder.

Vi kommer också göra enkla test efter varje arbetsområde och dom kommer vara antingen muntliga eller skriftliga

Uppgifter

 • Att jobba med, denna kunskap ska ni skaffa er.

 • Reflektion/Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Bedömningsmatris NO (Biologi)

Biologi

Bedömningsmatris
> > >
> > >
> > >
Kommunicera och ta ställning
Deltar i diskussioner med vetenskapliga argument och för diskussionen till viss del framåt. Tar ställning med enkla argument.
Deltar aktivt i diskussioner med vetenskapliga argument och för diskussionen framåt. Tar ställning med utvecklade argument.
Deltar aktivt i diskussioner med vetenskapliga argument och för diskussioner framåt genom att fördjupa eller bredda dem. Tar ställning med välutvecklade argument.
Granska information
Kan använda olika källor För enkla resonemang om informationens trovärdighet och relevans Kan använda informationen till att skapa enkla texter och muntliga framställningar.
Kan använda olika källor För utvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans Kan använda informationen till att skapa utvecklade texter och muntliga framställningar.
Kan använda olika källor För välutvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans Kan använda informationen till att skapa välutvecklade texter och muntliga framställningar.
Undersökningar
Bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar Kan genomföra en undersökning enligt given instruktion. Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt Kan dra enkla slutsatser. Kan göra enkla dokumentationer
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar Kan själv planera och sedan genomföra en undersökning. Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt Kan dra utvecklade slutsatser. Kan göra utvecklade dokumentationer.
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar Kan planera, genomföra och värdera en undersökning. kan även ge förslag på nya frågeställningar. Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt Kan dra välutvecklade slutsatser. Kan göra välutvecklade dokumentationer.
Begrepp
Kan känna igen och välja rätt förklaring till valda begrepp. Kan ge exempel på och enkelt beskriva sammanhang.
Kan själv förklara begrepp med lämpligt ordval. Kan förklara sammanhang och visa på samband inom dessa.
Kan själv förklara begrepp med korrekt ordval. Kan förklara sammanhang (även generella sådana) och visa på samband inom dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: