Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V. 34-36 Studieteknik år 8

Skapad 2020-08-24 14:17 i Murgårdsskolan Sandviken
Studieteknik/läsning av skönlitterär samt faktatext, skriva sammanfattning Vad? Motivation - studieteknik - lässtrategier. Texttypen i fokus är läsning av skönlitterär och faktatext och att skriva sammanfattning av desamma.
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
-Vad? Motivation - studieteknik - lässtrategier. - Fokus på läsning av skönlitterär och faktatext och att skriva sammanfattning av desamma.

Innehåll

Arbetsområdet syftar till att ni elever: 

- utvecklar en förståelse för hur studierna påverkas av motivation.

- utvecklar förmågan att anpassa läsningen utifrån de två texttyperna, skönlitteratur samt faktatext. 

- utvecklar förmågan att ta ut det viktiga ur texterna. 

- utvecklar förmågan att skriva sammanfattning av texter. 

 

Uppgifter: 

Skriva text om den personliga drivkraften/motivation. 

Skriva sammanfattning av skönlitterär text. 

Skriva sammanfattning av faktatext. 

Uppgifter

 • Den tvåfärgade rocken

 • Den tvåfärgade rocken

 • Giraffens tårar

 • Giraffens tårar

 • Tisdag 25/8

 • Lektion 2 tis. 25/8

 • Lektion 3: tor. 27/8

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: